27. august 2021. Udmelding 34/01 - fiskeri

27-08-2021

Aktuelle åbne produktionsområder for fiskeri Muslingeovervågning, Publiceret: 27. august 2021

På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med fiskeri af toskallede bløddyr, som muslinger og østers m.m.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den 27. august 2021 kl. 11:30 med oplysninger om fiskeri af muslinger m.m.

Udmelding nr. 34/01 gælder for:

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, samt Kattegat syd i perioden fra og med søndag den 29. august 2021 til og med lørdag den 4. september 2021.

Undersøgelse for algegifte.

Prøver udtaget i perioden fra og med d. 1. april 2021 og frem til og med d. 30. september 2021 skal både i åbnings- og vedligeholdelsesprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (PSP, lipofile toksiner og herunder ASP).

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Lem Vig (produktionsområde 10) er lukket for alt fiskeri af muslinger m.m. (herunder østers), idet der er konstateret norovirus i området. Lukningen omfatter Lem Vig afgrænset af en linje fra Follerup Odde med koordinaterne (56o35,330/08o18,373) til Kabbel Hage med koordinaterne (56oo19,715) - grænsende op mod produktionsområde 1.

Lukkede produktionsområder

Produktionsområderne 143 og 147 er begge lukket for fiskeri efter S. solida (trugmusling), da der i områderne er konstateret lipofile algegifte over grænseværdierne..

Produktionsområder åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Produktionsområder åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning og zoner

Der skal indsendes algeprøver af alle produktionsområder beliggende i algeovervågningsområde A12,3 (dækker produktionsområderne: 67, 68), A25,1 (dækker produktionsområderne: 129, 131 - 143) og A25,2 (dækker produktionsområderne: 144 - 153), som ønskes åbnet til næste uge - da der er fund af alger over aktionsværdien i algeovervågningsområde A12,3, samt fund af algegifte over grænseværdien i algeovervågningsområderne: A25,1 og A25,2.

Produktionsområder med intensiveret mikrobiologisk udtagning

Ingen

Hovedområde Åbne produktionsområder Art Aktuel klassificering (gældende til og med) Midlertidig klassificerede zone Produktionsområdet er åbnet for (Forening eller båd)
Limfjorden Vest 35 Blåmusling A (25.09.21) - Foreningen
Muslingeerhvervet
Limfjorden Øst og Mariager Fjord Ingen åbne områder        
Kattegat Nord Ingen åbne områder        
Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn 68 Blåmusling A (04.09.21)

55°51,126N/

09°57,116E

Muslingefiskeri
Østkysten

 

68

Blåmusling

B
(04.09.21)

-

Muslingefiskeri Østkysten

Kattegat syd, Samsø bælt

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Nord- og Vestsjælland 110 Blåmusling A
(04.09.21)

55°44,133N/

11°49,788E

Foreningen
 Muslingeerhvervet
  110 Blåmusling B
(27.11.21)
- Foreningen
 Muslingeerhvervet
  113
Blåmusling
A
(25.09.21)
-
Muslingefiskeri Østkysten
  114 Blåmusling A
(04.09.21)

55°52,434N/

11°45,024E

Foreningen
 Muslingeerhvervet
  114 Blåmusling B
(27.11.21)
- Foreningen
 Muslingeerhvervet

Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst


Ingen åbne områder
       

Vestelige Østers

Ingen åbne områder

       

Sydsjælland

Ingen åbne områder

       

Øresund

Ingen åbne områder

       
Kattegat syd Ingen åbne områder