23. december 2021. Udmelding 51/01 - fiskeri

23-12-2021

Aktuelle åbne produktionsområder for fiskeri Muslingeovervågning, Publiceret: 23. december 2021

 På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med fiskeri af toskallede bløddyr, som muslinger og østers m.m.

Fødevarestyrelsens udmelding af torsdag den 23. december 2021 kl. 12:00 med oplysninger om fiskeri af muslinger m.m.

Udmelding nr. 51/01 gælder for

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, samt Kattegat syd i perioden fra og med søndag den 26. december 2021 til og med lørdag den 8. januar 2022.

Undersøgelse for algegifte

I perioden fra og med d. 1. oktober 2021 og frem til og med d. 31. marts 2022 skal der i åbningsprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (PSP, lipofile toksiner og herunder ASP). I vedligeholdelsesprøverne skal der kun undersøges for de lipofile toksiner (herunder ASP), dog for PSP, hvis der i algeprøverne viser sig risiko for det - dette vil blive angivet i udmeldingen, hvis det bliver aktuelt.

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen.

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen kan beslutte, at åbningen af produktionsområder kan opretholdes i 2 uger i perioden henover jul og nytår, jf. muslingebekendtgørelsens § 5, stk. 3. Derfor vil prøver udtaget i uge 51, skulle være klar til udmelding torsdag d. 23. december, åbne for ugerne 52 (2021) og 1 (2022). Der skal igen udtager nye prøver under normale vilkår i uge 1 til åbning i uge 2.

Lem Vig (produktionsområde 10) er lukket for alt fiskeri af muslinger m.m. (herunder østers), idet der er konstateret norovirus i området. Lukningen omfatter Lem Vig afgrænset af en linje fra Follerup Odde med koordinaterne (56o35,330/08o18,373) til Kabbel Hage med koordinaterne (56o34,654/08o19,715) - grænsende op mod produktionsområde 1.

Lukkede produktionsområder

Ingen

Produktionsområder åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Produktionsområder åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning og zoner

Der skal indsendes algeprøver af alle produktionsområder beliggende i algeovervågningsområde: A21 (dækker produktionsområderne: 111, 112, 113, 114 og 115), som ønskes åbnet til næste uge - da der er fund af alger over aktionsværdien i algeovervågningsområdet.

Produktionsområder med intensiveret mikrobiologisk udtagning

Ingen.

Hovedområde Åbne produktionsområder Art Aktuel klassificering (gældende til og med) Midlertidig klassificerede zone Produktionsområdet er åbnet for (Forening eller båd)
Limfjorden Vest 8 Blåmusling A (08.01.22) 56°30,417N/08°39,673E Foreningen Muslingerhvervet
  8 Blåmusling B (02.04.22) - Foreningen Muslingerhvervet
  9 Blåmusling A (08.01.22) 56°38,502N/08°39,472E Foreningen Muslingerhvervet
  9 Blåmusling B (02.04.22) - Foreningen Muslingerhvervet
  9 Hjertemusling A (08.01.22) 56°40,021N/08°40,906E Foreningen Muslingerhvervet
  9 Hjertemusling B (02.04.22) - Foreningen Muslingerhvervet
  13 Blåmusling A (08.01.22) 56°46,729N/08°52,875E Foreningen Muslingerhvervet
  13 Blåmusling B (08.01.22) - Foreningen Muslingerhvervet
  13 Hjertemusling A (08.01.22) 56°45,919N/08°51,145E Foreningen Muslingerhvervet
  13 Hjertemusling B (08.01.22) - Foreningen Muslingerhvervet
  15 Blåmusling A (15.01.22) - Foreningen Muslingerhvervet
  15 Hjertemusling A (15.01.22) - Foreningen Muslingerhvervet
  25 Blåmusling A (15.01.22) - Foreningen Muslingeerhvervet
  30 Blåmusling A (08.01.22) 56°55,608N/08°47,467E Foreningen Muslingeerhvervet
  30 Blåmusling B (08.01.22) - Foreningen Muslingeerhvervet
  33 Blåmusling A (15.01.22) - Foreningen Muslingeerhvervet
  35 Blåmusling A (15.01.22) - Foreningen Muslingeerhvervet
Limfjorden Øst og Mariager Fjord Ingen åbne områder        
Kattegat Nord Ingen åbne områder        
Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn 70 Blåmusling A (22.01.22) - Muslingefiskeri Østkysten
  80 Blåmusling A (22.01.22) - Muslingefiskeri Østkysten
Kattegat syd, Samsø bælt Ingen åbne områder        
Nord- og Vestsjælland 112 Blåmusling A (08.01.22) 55°51,598N/11°46,744E Muslingefiskeri Østkysten
  112 Blåmusling B (08.01.22) - Muslingefiskeri Østkysten
  113 Blåmusling A (22.01.22) - Muslingefiskeri Østkysten
  113 Blåmusling A (15.01.22) - Foreningen Muslingeerhvervet
Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst 135 C. gigas A (15.01.22) - Muslingeerhvervet
Vestelige Østers Ingen åbne områder        
Sydsjælland Ingen åbne områder        
Øresund Ingen åbne områder        
Kattegat syd Ingen åbne områder        
Senest opdateret 28-03-2022