23. december 2021. Udmelding 51/01 - høst

23-12-2021

Aktuelle åbne opdrætsanlæg til høst Muslingeovervågning, Publiceret: 23. december 2021

På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med høst af toskallede bløddyr som muslinger og østers m.m. fra opdrætsanlæg.

Fødevarestyrelsens udmelding af torsdag den 23. december 2021 kl. 12:00 med oplysninger om høst af muslinger m.m.

Udmelding nr. 51/01 gælder for

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestelige Østersø, Sydsjælland, Øresund, samt Kattegat syd i perioden fra og med søndag den 26. december 2021 til og med lørdag den 8. januar 2022.

Undersøgelse for algegifte

I perioden fra og med d. 1. oktober 2021 og frem til og med d. 31. marts 2022 skal der i åbningsprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (PSP, lipofile toksiner og herunder ASP). I vedligeholdelsesprøverne skal der kun undersøges for de lipofile toksiner (herunder ASP), dog for PSP, hvis der i algeprøverne viser sig risiko for det - dette vil blive angivet i udmeldingen, hvis det bliver aktuelt.

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen kan beslutte, at åbningen af opdrætsanlæg kan opretholdes i 2 uger i perioden henover jul og nytår, jf. muslingebekendtgørelsens § 5, stk. 3. Derfor vil prøver udtaget i uge 51, skulle være klar til udmelding torsdag d. 23. december, åbne for ugerne 52 (2021) og 1 (2022). Der skal igen udtager nye prøver under normale vilkår i uge 1 til åbning i uge 2.

Lukkede opdrætsanlæg

Ingen.

Opdrætsanlæg åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen.

Opdrætsanlæg åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning

Der skal indsendes algeprøver af alle opdrætsanlæg beliggende i algeovervågningsområde: A21 (dækker produktionsområderne: 111, 112, 113, 114 og 115), som ønskes åbnet til næste uge - da der er fund af alger over aktionsværdien i algeovervågningsområdet.

Nedklassificerede opdrætsanlæg

Ingen.

Opdrætsanlæg med intensiveret mikrobiologisk kontrol

Ingen.

Hovedområde Produktions-område Art Åbne opdræts-anlæg nr. Aktuel Klassificering (gældende til og med)
Limfjorden Vest 9 Blåmusling 344 A (08.01.22)
Limfjorden Øst og Mariager Fjord Ingen åbne anlæg      
Kattegat Nord Ingen åbne anlæg      
Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn Ingen åbne anlæg      
Kattegat syd - Samsø bælt Ingen åbne anlæg      
Nord- og Vestsjælland Ingen åbne anlæg      
Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst Ingen åbne anlæg      
Vestelige Østersø Ingen åbne anlæg      
Senest opdateret 28-03-2022