10. september 2021. Udmelding 36/01 - høst

09-09-2021

Aktuelle åbne opdrætsanlæg til høst Muslingeovervågning, Publiceret: 9. september 2021

​På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med høst af toskallede blødd​yr som muslinger og østers m.m. fra opdrætsanlæg.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den fredag den 10. september 2021 kl. 12:00 med oplysninger om høst af muslinger m.m.

Udmelding nr. 36/01 gælder for

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestelige Østersø, Sydsjælland, Øresund, samt Kattegat syd i perioden fra og med søndag den 12. september 2021 til og med lørdag den 18. september 2021.

Undersøgelse for algegifte

Prøver udtaget i perioden fra og med d. 1. april 2021 og frem til og med d. 30. september 2021 skal både i åbnings- og vedligeholdelsesprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (PSP, lipofile toksiner og herunder ASP).

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Ingen

Lukkede opdrætsanlæg

Ingen

Opdrætsanlæg åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Opdrætsanlæg åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning
Der skal indsendes algeprøver af alle opdrætsanlæg beliggende i algeovervågningsområde A12,3 (dækker produktionsområderne: 67, 68), A25,1 (dækker produktionsområderne: 29, 131 - 143) og A25,2 (dækker produktionsområderne: 144 - 153), som ønskes åbnet til næste uge - da der er fund af alger over aktionsværdien i algeovervågningsområderne A12,3 og A25,2, samt fund af algegifte under grænseværdierne i algeovervågningsområderne A25,1 og A25,2
Nedklassificerede opdrætsanlæg
Ingen

Opdrætsanlæg med intensiveret mikrobiologisk kontrol

Ingen


Hovedområde

​Produktions-område

​Art

​Åbne opdræts-anlæg nr.

Aktuel Klassificering
(gældende til
og med) 

​​Limfjorden Vest
​5
​Blåmusling
​122
​A
(18.09.21)

​14

Blåmusling​

​91N

A
(02.10​.21)​15

Blåmusling​

308

​​A
(18.09.21)​17
​Blåmusling
​54
A
(18.09.21)​

​19
​Blåmusling
101​ ​A
(09.10.21)

​Limfjorden Øst og Mariager Fjord​

​Ingen åbne anlæg

Kattegat Nord​

​Ingen åbne anlæg

Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn​

​Ingen åbne anlæg

     

Kattegat syd - Samsø bælt

​Ingen åbne anlæg

​Nord- og Vestsjælland

​Ingen åbne anlæg

​Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst​

​Ingen åbne anlæg

​Vestelige Østersø ​Ingen åbne anlæg​