3. september 2021. Udmelding 35/01 - fiskeri

03-09-2021

Aktuelle åbne produktionsområder for fiskeri Muslingeovervågning, Publiceret: 3. september 2021

​​​​​​På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med fiskeri af toskallede bløddyr, som muslinger og østers m.m.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den 3. september 2021 kl. 12:00 med oplysninger om fiskeri af muslinger m.m.

Udmelding nr. 35/01 gælder for:

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, samt Kattegat syd i perioden fra og med søndag den 5. september 2021 til og med lørdag den 11. september 2021.

Undersøgelse for algegifte.

Prøver udtaget i perioden fra og med d. 1. april 2021 og frem til og med d. 30. september 2021 skal både i åbnings- og vedligeholdelsesprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (PSP, lipofile toksiner og herunder ASP).

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Lem Vig (produktionsområde 10) er lukket for alt fiskeri af muslinger m.m. (herunder østers), idet der er konstateret norovirus i området. Lukningen omfatter Lem Vig afgrænset af en linje fra Follerup Odde med koordinaterne (56o35,330/08o18,373) til Kabbel Hage med koordinaterne (56o34,654/08o19,715) - grænsende op mod produktionsområde 1.

Lukkede produktionsområder

Produktionsområderne 143 og 147 er begge lukket for fiskeri efter S. solida (trugmusling), da der i områderne er konstateret lipofile algegifte.

Produktionsområder åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Produktionsområder åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning og zoner

Der skal indsendes algeprøver af alle produktionsområder beliggende i algeovervågningsområde \n \n A12,3 (dækker produktionsområderne: 67, 68), A25,1 (dækker produktionsområderne: 129, 131 - 143) og A25,2 (dækker produktionsområderne: 144 - 153), som ønskes åbnet til næste uge - da der er fund af alger over aktionsværdien i algeovervågningsområde A12,3, samt fund af algegifte over grænseværdien i algeovervågningsområderne: A25,1 og A25,2.

Produktionsområder med intensiveret mikrobiologisk udtagning

Ingen


\n Hovedområde

\n Åbne produktionsområder

\n Art

\n Aktuel klassificering
(gældende til og med)

\n Midlertidig klassificerede zone

\n Produktionsområdet er åbnet for
(Forening eller båd)

\n Limfjorden Vest

12

C. gigas

A
(11.09.21​)

56°41,710N/
08°53,992E​

\n

Foreningen 
Muslingeerhvervet
(Venø)

​​

12​

​C. gigas

​B
(04.12.21)

​- ​Foreningen 

Muslingeerhvervet
(Venø)​

​35
Blåmusling​
​A
(25.09.21)
​- ​Foreningen 

Muslingeerhvervet​

\n Limfjorden Øst og Mariager Fjord

Ingen åbne områder

\n
\n

\n
\n

 ​

\n
\n

\n Kattegat Nord

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn \n ​68
\n Blåmusling​ \n ​A
(11.09.21)

\n \n

55°51,126N/

\n

\n 09°57,116E

\n
\n Muslingefiskeri
Østkysten​

\n
\n

​68

​Blåmusling

B
(11.09.21)​

-​

Muslingefiskeri Østkysten​

\n Kattegat syd, Samsø bælt

\n Ingen åbne områder

     

 

Nord- og Vestsjælland \n ​110 \n Blåmusling​ \n A
(11.09.21)​
\n \n

\n 55°44,133N/

\n

\n 11°49,788E

\n ​​​​Foreningen
 Muslingeerhvervet​​
\n ​110 \n Blåmusling​ \n ​B
(04.11.21)
\n ​- \n ​​​​Foreningen
 Muslingeerhvervet​​
\n \n ​113
\n ​Blåmusling
\n A
(02.10.21)​
\n ​-
\n Muslingefiskeri Østkysten​
\n 114​ \n ​Blåmusling \n A
(11.09.21)​
\n \n

55°52,434N/

\n

\n 11°45,024E

\n ​​​​Foreningen
 Muslingeerhvervet​
\n ​114 \n ​Blåmusling \n ​B
(04.12.21)
\n -​ \n ​​​​​Foreningen
 Muslingeerhvervet

\n Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst

\n
\n Ingen åbne områder
       

Vestelige Østers

\n Ingen åbne områder​

\n ​Sydsjælland

Ingen åbne områder​

\n ​Øresund

Ingen åbne områder​

Kattegat syd \n ​Ingen åbne områder      
Senest opdateret 28-03-2022