16. december 2022. Udmelding 50/01 - høst

16-12-2022

Aktuelle åbne opdrætsanlæg til høst Muslingeovervågning, Publiceret: 16. december 2022

 denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med høst af toskallede blødd​yr som muslinger og østers m.m. fra opdrætsanlæg.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den 16. december 2022 kl. 15:00 med oplysninger om høst af muslinger m.m.

Udmelding nr. 50/01 gælder for:

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, samt Kattegat syd i perioden fra og med søndag den 18. december 2022 til og med lørdag den 24​. december 2022.

Undersøgelse for algegifte

Prøver udtaget i perioden fra og med d. 1. oktober 2022 og frem til og med d. 31. marts 2023 skal i åbningsprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (lipofile toksiner herunder ASP, samt PSP). Ved vedligeholdelsesprøver i perioden skal der kun undersøges for de lipofile toksiner (herunder ASP). Der skal kun i vedligeholdelsesprøverne undersøges for PSP i perioden, hvis der i algeprøverne viser sig risiko for det - dette vil blive angivet i udmeldingen, hvis det bliver aktuelt.

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen kan beslutte, at åbningen af opdrætsanlæg kan opretholdes i 2 uger i perioden henover jul og nytår, jf. muslingebekendtgørelsens* § 5, stk. 3. Derfor vil prøver udtaget i uge 51, skulle være klar til udmelding fredag d. 23. december, åbne for ugerne 52 (2022) og 1 (2023). Der skal igen udtages nye prøver under normale vilkår i uge 1 til åbning i uge 2.

Lukkede opdrætsanlæg

Ingen

Opdrætsanlæg åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Opdrætsanlæg åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning
Ingen
Nedklassificerede opdrætsanlæg
Ingen

Opdrætsanlæg med intensiveret mikrobiologisk kontrol

Ingen

Hovedområde

​Produktions-område

​Art

​Åbne opdræts-anlæg nr.

Aktuel Klassificering
(gældende til
og med) 

Limfjorden Vest ​5
​Blåmusling​​
(M. edulis)​​
​122

​​​A
(24.12.22)​​9
​​​Blåmusling​​
(M. edulis)​​
​115
​​​A
(24.12.22)

​Limfjorden Øst og Mariager Fjord​

​Ingen åbne anlæg

Kattegat Nord​

​Ingen åbne anlæg

Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn​

​Ingen åbne anlæg

     

Kattegat syd - Samsø bælt

​Ingen åbne anlæg

​Nord- og Vestsjælland

​Ingen åbne anlæg

​Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst​

​Ingen åbne anlæg

Vestlige Østersø
​Ingen åbne anlæg    
​​* = Bekendtgørelse om muslinger m.m. nr. 787 af 30.05.2022