7. januar 2022. Udmelding 51/02 - høst

07-01-2022

Aktuelle åbne opdrætsanlæg til høst Muslingeovervågning, Publiceret: 7. januar 2022

​På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med høst af toskallede blødd​yr som muslinger og østers m.m. fra opdrætsanlæg.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den 7. januar 2022 kl. 10:00 med oplysninger om høst af muslinger m.m.

Udmelding nr. 51/02 gælder for:

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestelige Østersø, Sydsjælland, Øresund, samt Kattegat syd i perioden fra og med søndag den 26. december 2021 til og med lørdag den 8. januar 2022.

Undersøgelse for algegifte

I perioden fra og med d. 1. oktober 2021 og frem til og med d. 31. marts 2022 skal der i åbningsprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (PSP, lipofile toksiner og herunder ASP). I vedligeholdelsesprøverne skal der kun undersøges for de lipofile toksiner (herunder ASP), dog for PSP, hvis der i algeprøverne viser sig risiko for det - dette vil blive angivet i udmeldingen, hvis det bliver aktuelt.

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen kan beslutte, at åbningen af opdrætsanlæg ​kan opretholdes i 2 uger i perioden henover jul og nytår, jf. muslingebekendtgørelsens § 5, stk. 3. Derfor vil prøver udtaget i uge 51, skulle være klar til udmelding torsdag d. 23. december, åbne for ugerne 52 (2021) og 1 (2022). Der skal igen udtager nye prøver under normale vilkår i uge 1 til åbning i uge 2.​

Lukkede opdrætsanlæg

Ingen

Opdrætsanlæg åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Opdrætsanlæg åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning
Der skal indsendes algeprøver af alle opdrætsanlæg beliggende i algeovervågningsområde: A21 (dækker produktionsområderne: 111, 112, 113, 114 og​ 115), som ønskes åbnet til næste uge - da der er fund af alger over aktionsværdien i algeovervågningsområdet.
Nedklassificerede opdrætsanlæg
Opdrætsanlæg 344 beliggende i produktionsområde 9 er nedklassificeret pga. høje E. coli resultater. Ny mikrobiologisk åbningsprøve (5 E. coli prøver) skal fremsendes for at genklassificere lineanlægget.

Opdrætsanlæg med intensiveret mikrobiologisk kontrol

Ingen


Hovedområde

​Produktions-område

​Art

​Åbne opdræts-anlæg nr.

Aktuel Klassificering
(gældende til
og med) 

​​Limfjorden Vest

9
Blåmusling

344

B
(08.01.22)

​Limfjorden Øst og Mariager Fjord​

​Ingen åbne anlæg

Kattegat Nord​

​Ingen åbne anlæg

Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn​

​Ingen åbne anlæg

     

Kattegat syd - Samsø bælt

​Ingen åbne anlæg

​Nord- og Vestsjælland

​Ingen åbne anlæg

​Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst​

​Ingen åbne anlæg

Vestelige Østersø ​Ingen åbne anlæg


Senest opdateret 28-03-2022