20. maj 2022. Udmelding 20/01 - fiskeri

20-05-2022

Aktuelle åbne produktionsområder for fiskeri Muslingeovervågning, Publiceret: 20. maj 2022

På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med fiskeri af toskallede bløddyr, som muslinger og østers m.m.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den 20. maj 2022 kl. 13​:00 med oplysninger om fiskeri af muslinger m.m.

Udmelding nr. 20/01 gælder for:

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, samt Kattegat syd i perioden fra og med søndag den 22. maj 2022 til og med lørdag den 28. maj 2022.

Undersøgelse for algegifte.

Prøver udtaget i perioden fra og med d. 1. april 2022 og frem til og med d. 30. september 2022 skal både i åbnings- og vedligeholdelsesprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (lipofile toksiner herunder ASP, samt PSP).

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

NB: Fra uge 21 gælder nye mikrobiologiske klassificeringer – E-coli\nprøver. Dvs. at der med udmeldingen til uge 21 vil være ændringer på enkelte\nproduktionsområders permanente klassificering - det vil selvfølgelig\nfremgå på den aktuelle udmelding, hvornår den mikrobiologiske\nklassificering for det enkelte produktionsområde er glædende til.

Lem Vig (produktionsområde 10) er lukket for alt fiskeri af muslinger m.m. (herunder østers), idet der er konstateret norovirus i området. Lukningen omfatter Lem Vig afgrænset af en linje fra Follerup Odde med koordinaterne (56o35,330/08o18,373) til Kabbel Hage med koordinaterne (56o34,654/08o19,715) - grænsende op mod produktionsområde 1.

Lukkede produktionsområder

Ingen

Produktionsområder åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Produktionsområder åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning og zoner

Der skal indsendes algeprøver af alle produktionsområder beliggende i algeovervågningsområderne: A25,1 (dækker produktionsområderne: 129, 131 til 143), og 25,2 (dækker produktionsområderne: 144 til 153) som ønskes åbnet til næste uge - da der er fund af algegifte (endnu under grænseværdien) i algeovervågningsområderne.

Produktionsområder med intensiveret mikrobiologisk udtagning

Ingen

Hoved​o​​mråde

Åbne​​
produktions​o​mrå​der
Art Aktuel klassificering
(gældende til og med)
Midlertidig klassificerede zone Produktionsområdet er åbnet for
(Forening eller båd)
​​Limfjorden Vest​​​ 33 Blåmusling
(M. edulis)
​​​​A
(04.06.22)
- ​Foreningen Muslingerhvervet
​​​​​34 Blåmusling
(M. edulis)
​​​​A
(11.06.22)
-​ ​​​​​Foreningen 
Muslingeerhvervet
Limfjorden Øst og Mariager Fjord Ingen åbne områder
     ​  
Kattegat Nord Ingen åbne områder    
 
 
​​​Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn ​​79 Blåmusling
(M. edulis)
​​A
(28.05.22)
​​55°02,082N/
09°30,287E
Muslingefiskeri Østkysten


​​79 Blåmusling
(M. edulis)
​​B
(28.05.22)
​- Muslingefiskeri Østkysten
Kattegat syd, Samsø bælt Ingen åbne områder        
Nord- og Vestsjælland

​​​114 Blåmusling
(M. edulis)
A
(28.05.22)
​​55°52,223N/
11°46,047E
​​Muslingefiskeri Østkysten

​​​​​114

Blåmusling​​​
(M. edulis)

B
(20.08.22)
​- ​​​Muslingefiskeri Østkysten
​​Vadehavet, Nordsøen ​og Jyllands vestkyst​
Ingen åbne områder
       
Vestlige Østersø​ Ingen åbne områder​

​Sydsjælland Ingen åbne områder​
​Øresund Ingen åbne områder​
​​​​Kattegat syd Ingen åbne områder