27. maj 2022. Udmelding 21/01 - fiskeri

27-05-2022

Aktuelle åbne produktionsområder for fiskeri Muslingeovervågning, Publiceret: 27. maj 2022

På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med fiskeri af toskallede bløddyr, som muslinger og østers m.m.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den 27. maj 2022 kl. 14​:00 med oplysninger om fiskeri af muslinger m.m.

Udmelding nr. 21/01 gælder for:

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, samt Kattegat syd i perioden fra og med søndag den 29. maj 2022 til og med lørdag den 4. juni 2022.

Undersøgelse for algegifte.

Prøver udtaget i perioden fra og med d. 1. april 2022 og frem til og med d. 30. september 2022 skal både i åbnings- og vedligeholdelsesprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (lipofile toksiner herunder ASP, samt PSP).

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

NB: Fra uge 21 gælder nye mikrobiologiske klassificeringer – E. coli prøver. Dvs. at der med udmeldingen til uge 21 vil være ændringer på enkelte produktionsområders permanente klassificering - det vil selvfølgelig fremgå på den aktuelle udmelding, hvornår den mikrobiologiske klassificering for det enkelte produktionsområde er glædende til.

Lem Vig (produktionsområde 10) er lukket for alt fiskeri af muslinger m.m. (herunder østers), idet der er konstateret norovirus i området. Lukningen omfatter Lem Vig afgrænset af en linje fra Follerup Odde med koordinaterne (56o35,330/08o18,373) til Kabbel Hage med koordinaterne (56o34,654/08o19,715) - grænsende op mod produktionsområde 1.

Lukkede produktionsområder

Produktionsområderne 144 og 147 er lukket for fiskeri pga. risikoen for algegifte.

Produktionsområder åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Produktionsområder åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning og zoner

Der skal indsendes algeprøver af alle produktionsområder beliggende i algeovervågningsområderne: A4 (dækker produktionsområderne: 17, 18, 19, 20, 21, 22), og 25,2 (dækker produktionsområderne: 144 - 153), som ønskes åbnet til næste uge - da der er fund af algegifte (endnu under grænseværdien) i algeovervågningsområderne.

Produktionsområder med intensiveret mikrobiologisk udtagning

Ingen

Hoved​o​​mråde

Åbne​​
produktions​o​mrå​der
Art Aktuel klassificering
(gældende til og med)
Midlertidig klassificerede zone Produktionsområdet er åbnet for
(Forening eller båd)
​​Limfjorden Vest​​​ 33 Blåmusling
(M. edulis)
​​​​A
(04.06.22)
- ​Foreningen Muslingerhvervet
​​ ​​​​​34 Blåmusling
(M. edulis)
​​​​A
(11.06.22)
-​ ​​​​​Foreningen 
Muslingeerhvervet
Limfjorden Øst og Mariager Fjord Ingen åbne områder
     ​  
Kattegat Nord Ingen åbne områder    
 
 
​​​Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn ​​Ingen åbne områder      
Kattegat syd, Samsø bælt Ingen åbne områder        
Nord- og Vestsjælland

​​​113 Blåmusling
(M. edulis)
A
(25.06.22)
- ​​Muslingefiskeri Østkysten
​​Vadehavet, Nordsøen ​og Jyllands vestkyst​
Ingen åbne områder
       
Vestlige Østersø​ Ingen åbne områder​

​Sydsjælland Ingen åbne områder​
​Øresund Ingen åbne områder​
​​​​Kattegat syd Ingen åbne områder

Senest opdateret 02-06-2022