27. maj 2022. Udmelding 21/01 - høst

27-05-2022

Aktuelle åbne opdrætsanlæg til høst Muslingeovervågning, Publiceret: 27. maj 2022

​På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med høst af toskallede blødd​yr som muslinger og østers m.m. fra opdrætsanlæg.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den 27. maj 2022 kl. 14:00 med oplysninger om høst af muslinger m.m.

Udmelding nr. 21/01 gælder for:

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, samt Kattegat syd i perioden fra og med søndag den 29. maj 2022 til og med lørdag den 4​. juni 2022.

Undersøgelse for algegifte

Prøver udtaget i perioden fra og med d. 1. april 2022 og frem til og med d. 30. september 2022 skal både i åbnings- og vedligeholdelsesprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (lipofile toksiner herunder ASP, samt PSP).

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

NB: Fra uge 21 gælder nye mikrobiologiske klassificeringer – E-coli prøver. Dvs. at der med udmeldingen til uge 21 vil være ændringer på enkelte produktionsområders permanente klassificering - det vil selvfølgelig fremgå på den aktuelle udmelding, hvornår den mikrobiologiske klassificering for det enkelte produktionsområde er glædende til.​ 

Lukkede opdrætsanlæg

Ingen

Opdrætsanlæg åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Opdrætsanlæg åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning
Der skal indsendes algeprøver af alle produktionsområder beliggende i algeovervågningsområderne: A4 (dækker produktionsområderne: 17, 18, 19, 20, 21, 22), og 25,2 (dækker produktionsområderne: 144 - 153), som ønskes åbnet til næste uge - da der er fund af algegifte (endnu under grænseværdien) i algeovervågningsområderne.
Nedklassificerede opdrætsanlæg
Ingen

Opdrætsanlæg med intensiveret mikrobiologisk kontrol

Ingen

Hovedområde

​Produktions-område

​Art

​Åbne opdræts-anlæg nr.

Aktuel Klassificering
(gældende til
og med) 

​​Limfjorden Vest

​5
Blåmusling
(M. edulis)
343 A
(18.06.22)
​​

9

​Blåmusling​​
(M. edulis)

102​

​​A
(18.06.22)​

13
​Blåmusling​​​​
(M. edulis)
​61G
​​A
(25.06.22)​

14

​Blåmusling​​​​
(M. edulis)

193

​​​​A​

(04.06.22)​​​15​
​Blåmusling
(M. edulis)
308 A
(11.06.22)​


17​

​Blåmusling
(M. edulis)

105​

​​A
(11.06.22)​


​19
​​Blåmusling
(M. edulis)
​99
A
(18.06.22)​​

​Limfjorden Øst og Mariager Fjord​

​Ingen åbne anlæg

Kattegat Nord​

​Ingen åbne anlæg

Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn​

​Ingen åbne anlæg

     

Kattegat syd - Samsø bælt

​Ingen åbne anlæg

​Nord- og Vestsjælland

​Ingen åbne anlæg

​Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst​

​Ingen åbne anlæg

Vestlige Østersø
​Ingen åbne anlæg

Senest opdateret 02-06-2022