14. oktober 2022. Udmelding 41/01 - høst

14-10-2022

Aktuelle åbne opdrætsanlæg til høst Muslingeovervågning, Publiceret: 14. oktober 2022

​På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med høst af toskallede blødd​yr som muslinger og østers m.m. fra opdrætsanlæg.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den 14. oktober 2022 kl. 16:00 med oplysninger om høst af muslinger m.m.

Udmelding nr. 41/01 gælder for:

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, samt Kattegat syd i perioden fra og med søndag den 16. oktober 2022 til og med lørdag den 22​. oktober 2022.

Undersøgelse for algegifte

Prøver udtaget i perioden fra og med d. 1. oktober 2022 og frem til og med d. 31. marts 2023 skal i åbningsprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (lipofile toksiner herunder ASP, samt PSP). Ved vedligeholdelsesprøver i perioden skal der kun undersøges for de lipofile toksiner (herunder ASP). Der skal kun i vedligeholdelsesprøverne undersøges for PSP i perioden, hvis der i algeprøverne viser sig risiko for det - dette vil blive angivet i udmeldingen, hvis det bliver aktuelt.

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Ingen

Lukkede opdrætsanlæg

Ingen

Opdrætsanlæg åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Opdrætsanlæg åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning
Ingen
Nedklassificerede opdrætsanlæg
Ingen

Opdrætsanlæg med intensiveret mikrobiologisk kontrol

Opdrætsanlæg 14/249 er åbent med midlertidig B status. Der skal derfor udtages en ny åbningsprøve (5 E. coli) og herefter en vedligeholdelsesprøve (1 E. coli) de 2 kommende uger derefter.

Hovedområde

​Produktions-område

​Art

​Åbne opdræts-anlæg nr.

Aktuel Klassificering
(gældende til
og med) 

Limfjorden Vest ​5
​Blåmusling​​
(M. edulis)​​
​143
​A
(22.10.22)
 

​12

​Blåmusling​​
(M. edulis)​​

​102L

​​​A
(05.11.22)​​​14
Blåmusling
(M. edulis)
215​
A
(22.10.22)​


​14 Blåmusling
(M. edulis)
249​ B
(22.10.22)


​15
Blåmusling
(M. edulis)​​
250​ ​A
(12.11.22)

​Limfjorden Øst og Mariager Fjord​

​Ingen åbne anlæg

Kattegat Nord​

​Ingen åbne anlæg

Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn​

​Ingen åbne anlæg

     

Kattegat syd - Samsø bælt

​Ingen åbne anlæg

​Nord- og Vestsjælland

​Ingen åbne anlæg

​Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst​

​Ingen åbne anlæg
Vestlige Østersø
​Ingen åbne anlæg

Senest opdateret 14-11-2022