28. april 2023. Udmelding 17/01 - høst

28-04-2023

Aktuelle åbne opdrætsanlæg til høst

​På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med høst af toskallede blødd​yr som muslinger og østers m.m. fra opdrætsanlæg.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den 28. april 2023 kl. 11:00 med oplysninger om høst af muslinger m.m.

Udmelding nr. 17/01 gælder for:

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, samt Kattegat syd i perioden fra og med søndag den 30. april 2023 til og med lørdag den 6​. maj 2023.

Undersøgelse for algegifte

Alle prøver, der skal undersøges for algegifte, udtaget i perioden fra og med d. 1. april 2023 og frem til og med d. 30. september 2023 skal både i åbnings- og vedligeholdelsesprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (PSP, lipofile toksiner og herunder ASP).

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Bemærk, Fødevarestyrelsen er lukket pga. Store bededag fredag d. 5. maj 2023, derfor vil næstes uges udmelding allerede kommer torsdag d. 4. maj. Alle analyseresultater skal derfor foreligge Fødevarestyrelsen senest torsdag kl. 12.00, hvis de skal med på torsdags udmeldingen. Senere prøveresultater vil blive samlet op på ved først kommende hverdag.

​Lukkede opdrætsanlæg

Ingen

Opdrætsanlæg åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Opdrætsanlæg åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning

Ingen

Nedklassificerede opdrætsanlæg

Ingen

Opdrætsanlæg med intensiveret mikrobiologisk kontrol

Ingen

​Hovedområde

​Produktions-område 

Art Åbne opdræts-anlæg nr.   ​Aktuel Klassificering
(gældende til
og med) 
​Limfjorden Vest ​​Blåmusling​​
(M. edulis)​​ 
 112  ​​​​A
(06.05.23)
  ​​Blåmusling​​
(M. edulis)​​ 
102  ​​​​A
(06.05.23)
  ​​Blåmusling​​
(M. edulis)​​ 
344  ​​​​A
(06.05.23)
  12  ​​Blåmusling​​
(M. edulis)​​ 
61L  ​​​​A
(06.05.23)
  12  ​​Blåmusling​​
(M. edulis)​​ 
216  ​​​​A
(06.05.23) 
  14  ​​Blåmusling​​
(M. edulis)​​ 
215  ​​​A
(20.05.23) 
  14  ​​Blåmusling​​
(M. edulis)​​ 
193  ​​​​A
(27.05.23) 
  14  ​​Blåmusling​​
(M. edulis)​​ 
249  ​​​​​A
(13.05.23) 
  17  ​​Blåmusling​​
(M. edulis)​​ 
359  ​​​​A
(27.05.23) 
  19  ​​Blåmusling​​
(M. edulis)​​ 
332   ​A
(20.05.23)
Limfjorden Øst og Mariager Fjord​  ​Ingen åbne anlæg      

​Kattegat Nord​

 ​Ingen åbne anlæg      
Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn​  ​Ingen åbne anlæg      
​Kattegat syd - Samsø bælt  ​Ingen åbne anlæg      
​Nord- og Vestsjælland ​Ingen åbne anlæg       
Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst​ ​Ingen åbne anlæg       
​Vestl​​​ige ​Østersø ​Ingen åbne anlæg       

​​* = Bekendtgørelse om muslinger m.m. nr. 787 af 30.05.2022​