24. februar 2023. Udmelding 08/01 - fiskeri

24-02-2023

Aktuelle åbne produktionsområder for fiskeri. På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med fiskeri af toskallede bløddyr, som muslinger og østers m.m.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den 24. februar 2023 kl. 13​:00 med oplysninger om fiskeri af muslinger m.m.

Udmelding nr. 08/01 gælder for

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, samt Kattegat syd i perioden fra og med søndag den 26. februar 2023 til og med lørdag den 4. marts 2023.Undersøgelse for algegifte.

Prøver udtaget i perioden fra og med d. 1. oktober 2022 og frem til og med d. 31. marts 2023 skal i åbningsprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (lipofile toksiner herunder ASP, samt PSP). Ved vedligeholdelsesprøver i perioden skal der kun undersøges for de lipofile toksiner (herunder ASP). Der skal kun i vedligeholdelsesprøverne undersøges for PSP i perioden, hvis der i algeprøverne viser sig risiko for det - dette vil blive angivet i udmeldingen, hvis det bliver aktuelt. 

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen.

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Lem Vig (produktionsområde 10) er lukket for alt fiskeri af muslinger m.m. (herunder østers), idet der er konstateret norovirus i området. Lukningen omfatter Lem Vig afgrænset af en linje fra Follerup Odde med koordinaterne (56o35,330/08o18,373) til Kabbel Hage med koordinaterne (56o34,654/08o19,715) - grænsende op mod produktionsområde 1.

Lukkede produktionsområder

Produktionsområde 10 jvf. ovenstående.

Produktionsområder åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen.

Produktionsområder åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning og zoner

Ingen.

Produktionsområder med intensiveret mikrobiologisk udtagning

Ingen.

Hovedområde Åbne produktionsområde Art Aktuel klassificering (gældende til og med) Midlertidig klassificeret zone Produktionsområdet er åbnet for (forening eller båd)
Limfjorden Vest 7 Blåmusling (M. edulis) A
(04.03.23)
56°32,329N/
08°41,064E
Foreningen Muslingerhvervet
Limfjorden Vest 7 Blåmusling (M. edulis) B
(27.05.23)
- Foreningen Muslingerhvervet
Limfjorden Vest 8 Blåmusling (M. edulis) A
(04.03.23)
56°30,076N/
08°39,996E
Foreningen Muslingerhvervet
Limfjorden Vest 8 Blåmusling (M. edulis) B
(27.05.23)
- Foreningen Muslingerhvervet
Limfjorden Vest 9 Blåmusling (M. edulis) A
(04.03.23)
56°39,169N/
08°42,187E
Foreningen Muslingerhvervet
Limfjorden Vest 9 Blåmusling (M. edulis) B
(27.05.23)
- Foreningen Muslingerhvervet
Limfjorden Vest 9 Hjertemusling (C. edule) A
(04.03.23)
56°39,750N/
08°43,398E
Foreningen Muslingerhvervet
Limfjorden Vest 9 Hjertemusling (C. edule) B
(27.05.23)
- Foreningen Muslingerhvervet
Limfjorden Vest 11 Blåmusling (M. edulis) A
(11.03.23)
- Foreningen Muslingerhvervet
Limfjorden Vest 11 Hjertemusling (C. edule) A
(11.03.23)
- Foreningen Muslingerhvervet
Limfjorden Vest 11 (Kulturbanke-382) Hjertemusling (C. edule) A
(18.03.23)
- Muslingefiskeri Østkysten
Limfjorden Vest 15 Blåmusling (M. edulis) A
(11.03.23)
- Foreningen Muslingerhvervet
Limfjorden Vest 15 Hjertemusling (C. edule) A
(11.03.23)
- Foreningen Muslingerhvervet
Limfjorden Vest 22 Blåmusling (M. edulis) A
(04.03.23)
56°37,377N/
09°04,799E
Foreningen Muslingerhvervet
Limfjorden Vest 22 Blåmusling (M. edulis) B
(27.05.23)
- Foreningen Muslingerhvervet
Limfjorden Øst og Mariager Fjord 34 Blåmusling (M. edulis) A
(11.03.23)
- Foreningen Muslingerhvervet
Limfjorden Øst og Mariager Fjord 35 Blåmusling (M. edulis) A
(11.03.23)
- Foreningen Muslingerhvervet
Kattegat Nord Ingen åbne områder         
Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn Ingen åbne områder         
Kattegat syd, Samsø bælt Ingen åbne områder        
Nord- og Vestsjælland 113 Blåmusling (M. edulis) A
(11.03.23)
- Foreningen Muslingerhvervet
Nord- og Vestsjælland 113 Blåmusling (M. edulis) A
(04.03.23)
- Muslingefiskeri Østkysten
Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst Ingen åbne områder        
Vestlige Østersø Ingen åbne områder        
Sydsjælland Ingen åbne områder        
Øresund Ingen åbne områder        
Kattegat syd Ingen åbne områder        

* Bekendtgørelse om muslinger m.m. nr. 787 af 30.05.2022