24. februar 2023. Udmelding 08/01 - høst

24-02-2023

Aktuelle åbne opdrætsanlæg til høst Muslingeovervågning, Publiceret: 24. februar 2023. ​På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med høst af toskallede blødd​yr som muslinger og østers m.m. fra opdrætsanlæg.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den 24. februar 2023 kl. 13:00 med oplysninger om høst af muslinger m.m.

Udmelding nr. 08/01 gælder for

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, samt Kattegat syd i perioden fra og med søndag den 26. februar 2023 til og med lørdag den 4​. marts 2023.

Undersøgelse for algegifte

Prøver udtaget i perioden fra og med d. 1. oktober 2022 og frem til og med d. 31. marts 2023 skal i åbningsprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (lipofile toksiner herunder ASP, samt PSP). Ved vedligeholdelsesprøver i perioden skal der kun undersøges for de lipofile toksiner (herunder ASP). Der skal kun i vedligeholdelsesprøverne undersøges for PSP i perioden, hvis der i algeprøverne viser sig risiko for det - dette vil blive angivet i udmeldingen, hvis det bliver aktuelt.

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen.

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Ingen.

Lukkede opdrætsanlæg

Ingen.

Opdrætsanlæg åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen.

Opdrætsanlæg åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning

Ingen.

Nedklassificerede opdrætsanlæg

Ingen.

Opdrætsanlæg med intensiveret mikrobiologisk kontrol

Ingen.

Hovedområde Produktionsområde Art Åbne opdræts-anlæg nr. Aktuel klassificering (gældende til
og med)
Limfjorden Vest 5 Blåmusling (M. edulis) 122 A
(04.03.23)
Limfjorden Vest Blåmusling (M. edulis)  343  A
(18.03.23)
Limfjorden Vest Blåmusling (M. edulis)  115  A
(04.03.23)
 
Limfjorden Øst og Mariager Fjord Ingen åbne anlæg      
Kattegat Nord Ingen åbne anlæg      
Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn Ingen åbne anlæg      
Kattegat syd - Samsø bælt Ingen åbne anlæg      
Nord- og Vestsjælland Ingen åbne anlæg      
Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst Ingen åbne anlæg      
Vestlige Østersø Ingen åbne anlæg      

* = Bekendtgørelse om muslinger m.m. nr. 787 af 30.05.2022.