24. februar 2023. Udmelding 08/01 - vandindtag

24-02-2023

Aktuelle åbne vandindtag til rensning, konditionering og udsanding

På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger i de indre danske farvande i forbindelse med vandindtag til rensning, konditionering og udsanding af toskallede bløddyr.

Fødevarestyrelsens ud​melding af fredag den 24. februar 2023 kl. 13:00 med oplysning om hvilke vandindtag for rensning, konditionering og udsanding, der er åbne.

Udmelding nr. 08/01 gælder

I perioden fra og med søndag den 26. februar 2023 til og med lørdag den 4. marts 2023.​

Meddelelse fra Fødevarestyrelsen

Ingen.

Lukkede rensnings-, konditionerings- og udsandingsanlæg

Ingen.

Rensnings-, konditionerings- og udsandingsanlæg åbnet med skærpet kontrol

Ingen.

5399

Autorisationsnumre Produktionsområde Status
Limfjorden Vest: 5399 5 -
Limfjorden Vest: 1425 9 Åbent
Limfjorden Vest: 4785

13

Åbnet*
Limfjorden Vest: 4785 15 Åbent
Limfjorden Vest: 4568 15 Åbent
Limfjorden Øst og Mariager Fjord Ingen anlæg  
Kattegat Nord Ingen anlæg  
Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn: 1431 Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn Åbent
​Kattegat syd - Samsø bælt Ingen anlæg   
Nord- og Vestsjælland Ingen anlæg   
Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst Ingen anlæg   
​6471 135 -
Vest​lige Østersø Ingen anlæg  
Sydsjælland Ingen anlæg  
Øresund Ingen anlæg  
Kattegat syd Ingen anlæg  

De virksomheder, hvor vandindtaget er åbnet, har sikret sig, at havvandet kan anvendes til rensning, konditionering eller udsanding, jvf. bekendtgørelse om muslinger m.m. nr. 787 af 30. maj 2022.

*Dette betyder, at vandindtaget til rensning, konditionering, og udsanding er åbnet i henhold til muslingebekendtgørelsens § 35, stk. 3