3. februar 2023. Udmelding 05/01 - vandindtag

03-02-2023

Aktuelle åbne vandindtag til rensning, konditionering og udsanding Muslingeovervågning, Publiceret: 3. februar 2023


Sideindhold

 denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger i de indre danske farvande i forbindelse med vandindtag til rensning, konditionering og udsanding af toskallede bløddyr.

Fødevarestyrelsens ud​melding af fredag den 3. februar 2023 kl. 12:00 med oplysning om hvilke vandindtag for rensning, konditionering og udsanding, der er åbne.

Udmelding nr. 05/01 gælder:

I perioden fra og med søndag den 5. februar 2023 til og med lørdag den 11. februar 2023.​

Meddelelse fra Fødevarestyrelsen

Ingen

Lukkede rensnings-, konditionerings- og udsandingsanlæg

Ingen

Rensnings-, konditionerings- og udsandingsanlæg åbnet med skærpet kontrol

Ingen 

Autorisations

numre

Produktionsområde

Status

Limfjorden Vest

 

 

5399

5

-

1425

9

Åbent

4785​

13

Åbent*

2033​​

15

Åbent

4568

15

Åbent

Limfjorden Øst og Mariager Fjord

Ingen anlæg

 

Kattegat Nord

Ingen anlæg

 

Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn

   

1431

68

Åbent

Kattegat syd - Samsø bælt

​Ingen anlæg

Nord- og Vestsjælland

Ingen anlæg

 

Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst

Ingen anlæg

 

​6471

135​

-
Vest​lige Østersø

Ingen anlæg​

Sydsjælland​

​Ingen anlæg

Øresund​

​Ingen anlæg

 

Kattegat syd

Ingen anlæg

 


De virksomheder, hvor vandindtaget er åbnet, har sikret sig, at havvandet kan anvendes til rensning, konditionering eller udsanding, jvf. bekendtgørelse om muslinger m.m. nr. 787 af 30. maj 2022.
*Dette betyder, at vandindtaget til rensning, konditionering, og udsanding er åbnet i henhold til muslingebekendtgørelsens § 35, stk. 3