28. juli 2023. Udmelding 30/01 - vandindtag

28-07-2023

Aktuelle åbne vandindtag til rensning, konditionering og udsanding

På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger i de indre danske farvande i forbindelse med vandindtag til rensning, konditionering og udsanding af toskallede bløddyr.

Fødevarestyrelsens ud​melding af fredag den 28. juli 2023 kl. 10:30 med oplysning om hvilke vandindtag for rensning, konditionering og udsanding, der er åbne.

Udmelding nr. 30/01 gælder

I perioden fra og med søndag den 30. juli 2023 til og med lørdag den 5. august 2023.​

Meddelelse fra Fødevarestyrelsen

Ingen

Lukkede rensnings-, konditionerings- og udsandingsanlæg

Ingen

Rensnings-, konditionerings- og udsandingsanlæg åbnet med skærpet kontrol

Ingen

Hovedområde/Autorisations numre

Produktionsområde

Status

Limfjorden vest

 

 

5399

5

-

1425

9

Åbent

4785

13

Åbent*

2033

15

Åbent

4568

15

Åbent

Limfjorden øst og Mariager Fjord

Ingen anlæg

 

Kattegat nord

 Ingen anlæg

 

Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn

 

 

1431

68

Åbent

Kattegat syd - Samsø bælt

Ingen anlæg

 

Nord- og Vestsjælland

Ingen anlæg

 

Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst

Ingen anlæg

 

6471

135

-

Vestlig Østersø

Ingen anlæg

 

Sydsjælland

Ingen anlæg

 

Øresund

Ingen anlæg

 

Kattegat syd

Ingen anlæg

 

De virksomheder, hvor vandindtaget er åbnet, har sikret sig, at havvandet kan anvendes til rensning, konditionering eller udsanding, jvf. bekendtgørelse om muslinger m.m. nr. 574 af 25. maj 2023.
Dette betyder, at vandindtaget til rensning, konditionering, og udsanding er åbnet i henhold til muslingebekendtgørelsens § 35, stk. 3​.