26. maj 2023. Udmelding 21/01 - høst

26-05-2023

Aktuelle åbne opdrætsanlæg til høst

​På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med høst af toskallede blødd​yr som muslinger og østers m.m. fra opdrætsanlæg.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den 26. maj 2023 kl. 14:00 med oplysninger om høst af muslinger m.m.

Udmelding nr. 21/01 gælder for:

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, samt Kattegat syd i perioden fra og med søndag den 28. maj 2023 til og med lørdag den 3​. juni 2023.

Undersøgelse for algegifte

Alle prøver, der skal undersøges for algegifte, udtaget i perioden fra og med d. 1. april 2023 og frem til og med d. 30. september 2023 skal både i åbnings- og vedligeholdelsesprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (PSP, lipofile toksiner og herunder ASP).

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Ingen

​Lukkede opdrætsanlæg

Ingen

Opdrætsanlæg åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Opdrætsanlæg åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning

Der skal indsendes algeprøver fra alle produktionsområder beliggende i algeovervågningsområde A4 (dækker produktionsområderne: 17, 18, 19, 20, 21 og 22), som ønskes åbnet til næste uge - da der er fund at algegifte (dog endnu i meget lave værdier) i algeovervågningsområdet.

Nedklassificerede opdrætsanlæg

Ingen

Opdrætsanlæg med intensiveret mikrobiologisk kontrol

Ingen

 

Hovedområde 

Produktions-område 

 Art  ​Åbne opdræts-anlæg nr. ​Aktuel Klassificering
(gældende til
og med)  
​Limfjorden Vest  ​​Blåmusling​​
(M. edulis)​​
122 ​​A
(03.06.23)
  ​​Blåmusling​​
(M. edulis)​​ 
344  ​​A
(03.06.23)
  13 Blåmusling​​
(M. edulis)​​
61G ​​​​​A
(17.06.23)
  14 Blåmusling​​
(M. edulis)​​
91N ​​A
(03.06.23)
  15  ​​Blåmusling​​
(M. edulis)​​ 

308 

​​​​​​​​​A
(17.06.23)
  17  ​​Blåmusling​​
(M. edulis)​​ 
105 ​​​​​A
(17.06.23)
  19  ​​Blåmusling​​
(M. edulis)​​ 
98 ​​A
(03.06.23)
  19  ​​Blåmusling​​
(M. edulis)​​ 
99  ​​A
(10.06.23)
Limfjorden Øst og Mariager Fjord​ Ingen åbne anlæg      
Kattegat nord ​Ingen åbne anlæg       
​Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn​ ​Ingen åbne anlæg       
Kattegat syd - Samsø bælt ​Ingen åbne anlæg       
​Nord- og Vestsjælland ​Ingen åbne anlæg       
Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst​ ​Ingen åbne anlæg       
Vestl​​​ige ​Østersø ​Ingen åbne anlæg       

* = Bekendtgørelse om muslinger m.m. nr. 787 af 30.05.2022​

Senest opdateret 26-05-2023