3. marts 2023. Udmelding 09/01 - fiskeri

03-03-2023

Aktuelle åbne produktionsområder for fiskeri

​På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med fiskeri af toskallede bløddyr, som muslinger og østers m.m.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den 3. marts 2023 kl. 13​:00 med oplysninger om fiskeri af muslinger m.m.

Udmelding nr. 09/01 gælder for:

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, samt Kattegat syd i perioden fra og med søndag den 5. marts 2023 til og med lørdag den 11. marts 2023.

Undersøgelse for algegifte.

Prøver udtaget i perioden fra og med d. 1. oktober 2022 og frem til og med d. 31. marts 2023 skal i åbningsprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (lipofile toksiner herunder ASP, samt PSP). Ved vedligeholdelsesprøver i perioden skal der kun undersøges for de lipofile toksiner (herunder ASP). Der skal kun i vedligeholdelsesprøverne undersøges for PSP i perioden, hvis der i algeprøverne viser sig risiko for det - dette vil blive angivet i udmeldingen, hvis det bliver aktuelt.

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Produktionsområde 113 for gruppen "Muslingefiskeri Østkysten" kan ikke åbnes pga. ufuldstændig analysesæt af prøver fra produktionsområdet.

Lem Vig (produktionsområde 10) er lukket for alt fiskeri af muslinger m.m. (herunder østers), idet der er konstateret norovirus i området. Lukningen omfatter Lem Vig afgrænset af en linje fra Follerup Odde med koordinaterne (56o35,330/08o18,373) til Kabbel Hage med koordinaterne (56o34,654/08o19,715) - grænsende op mod produktionsområde 1.

Lukkede produktionsområder

Produktionsområde 10 jvf. ovenstående.

Produktionsområder åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Produktionsområder åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning og zoner

Ingen

Produktionsområder med intensiveret mikrobiologisk udtagning

Ingen

 

 

Hove​d​​o​​mråde

Åbne​​
produktions
​o​mrå​der
 Art  Aktuel klassificering
(gældende til og med)
 Midlertidig klassificerede zone  Produktionsområdet er åbnet for
(Forening eller båd)
Limfjorden Vest  7 Blåmusling
(M. edulis)
​A
(11.03.23)​
​56°32,523N/
08°40,818E
 ​​​Foreningen Muslingerhvervet
  7​  ​Blåmusling
(M. edulis)
​​B
(03.06.23)
​​​​​Foreningen Muslingerhvervet 
  8 ​Blåmusling
(M. edulis)
​A
(11.03.23)​
56°32,329N/
08°41,064E
​​​​​Foreningen Muslingerhvervet
  8 ​Hj​erte-
musling
(C. edule)​
​​B
(03.06.23)
 - ​​​​​Foreningen Muslingerhvervet
  9 ​Blåmusling
(M. edulis)
​A
(11.03.23)​
​56°32,523N/
08°40,818E
​​​​​Foreningen Muslingerhvervet
  9 ​Blåmusling
(M. edulis)
​​B
(03.06.23)
- ​​​​​Foreningen Muslingerhvervet
  9 ​Hjertemusling
(C. edule)
​A
(11.03.23)​
56°32,329N/
08°41,064E
​​​​​Foreningen Muslingerhvervet
  9 ​Hjertemusling
(C. edule)
​​B
(03.06.23)
- ​​​​​Foreningen Muslingerhvervet
  11 Blåmusling
(M. edulis)
​​A
(11.03.23)​
- ​​​Foreningen Muslingerhvervet​
  11 Hjertemusling
(C. edule)
​​A
(11.03.23)​
- ​​​Foreningen Muslingerhvervet​
  ​​11
(Kulturbanke-382)​
Hjertemusling
(C. edule)
​​A
(18.03.23)
- ​​​Muslingefiskeri Østkysten
  12 Stillehavsøsters
(C. gigas)
​​​A
(11.03.23)
​56°41,628N/
08°53,951E
 
  12 Stillehavsøsters
(C. gigas)
​​B
(03.06.23)​
-  
  15 Blåmusling
(M. edulis)
​​​A
(11.03.23)
- ​​​​​Foreningen Muslingerhvervet
  15 Hjertemusling
(C. edule)
​​​A
(11.03.23)
- ​​​​​Foreningen Muslingerhvervet
  22 Blåmusling
(M. edulis)
​​​A
(11.03.23)
56°37,377N/
09°04,799E
​​​​​Foreningen Muslingerhvervet
  22 Blåmusling
(M. edulis)
​​​​​​B
(03.06.23)​
- ​​​​​Foreningen Muslingerhvervet
  34 Blåmusling
(M. edulis)
​​​A
(11.03.23)
- ​​​​​Foreningen Muslingerhvervet
  35 Blåmusling
(M. edulis)
​​​A
(11.03.23)
- ​​​​​Foreningen Muslingerhvervet
Kattegat Nord Ingen åbne områder         
Jyllands østkyst
syd​​ for Djursland og Fyn
Ingen åbne områder         
Kattegat syd, Samsø bælt Ingen åbne
områd​er 
       
Nord- og
Vestsjælland
Ingen åbne områder         
Vadehavet, Nordsøen ​og Jyllands
vestkyst
135 Stillehavsøsters
(C. gigas) 
​​​A
(11.03.23) 
55°06,554N/
08°34,610E 
 Foreningen Muslingerhvervet
  135 Stillehavsøsters
(C. gigas)
B​
(03.06.23)
- Foreningen Muslingerhvervet
Vestlige Østersø​ Ingen åbne områder​        
Sydsjælland Ingen åbne områder​        
Øresund Ingen åbne områder​        
Kattegat syd Ingen åbne områder​