9. november 2023. Udmelding 45/01 - fiskeri

09-11-2023

Aktuelle åbne produktionsområder for fiskeri.

På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med fiskeri af toskallede bløddyr, som muslinger og øster m.m.

Fødevarestyrelsens udmelding af torsdag d. 9. november kl. 15:00 med oplysninger om fiskeri af muslinger m.m.

Udmelding nr. 45/01 gælder for

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, Kattegat syd, samt Skagerrak i perioden fra og med søndag den 12. november 2023 til og med lørdag den 18. november 2023.

Undersøgelse for algegifte

Prøver udtaget i perioden fra og med d. 1. oktober 2023 og frem til og med d. 31. marts 2024 skal i åbningsprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (lipofile toksiner herunder ASP, samt PSP). Ved vedligeholdelsesprøver i perioden skal der kun undersøges for de lipofile toksiner (herunder ASP). Der skal kun i vedligeholdelsesprøverne undersøges for PSP i perioden, hvis der i algeprøverne viser sig risiko for det - dette vil blive angivet i udmeldingen, hvis det bliver aktuelt.

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Lem Vig (produktionsområde 10) er lukket for alt fiskeri af muslinger m.m. (herunder østers), idet der er konstateret norovirus i området. Lukningen omfatter Lem Vig afgrænset af en linje fra Follerup Odde med koordinaterne (56o35,330/08o18,373) til Kabbel Hage med koordinaterne (56o34,654/08o19,715) - grænsende op mod produktionsområde 1.

Lukkede produktionsområder

Produktionsområde 10 jvf. ovenstående.

Produktionsområder åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Produktionsområder åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning og zoner

Ingen

Produktionsområder med intensiveret mikrobiologisk udtagning

Ingen

Hove​d​​områder Åbne produktionsområder Art Aktuel klassificering (gældende til og med) Midlertidig klassificeret zone Produktionsområdet er åbnet for (Forening eller båd)
Limfjorden Vest 35 Blåmusling
(M. edulis)

A
(18.11.23)

- Foreningen Muslingeerhvervet
Limfjorden Øst og Mariager Fjord Ingen åbne områder        
Kattegat Nord Ingen åbne områder        
Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn Ingen åbne områder        
Kattegat syd, Samsø bælt Ingen åbne områder        
Nord- og Vestsjælland 111 Blåmusling
(M. edulis)
A
(18.11.23)
55o47,494N/
11o40,811E
Foreningen Muslingeerhvervet
  111 Blåmusling
(M. edulis)
B
(18.11.23)
- Foreningen Muslingeerhvervet
  111 Blåmusling
(M. edulis)
A
(18.11.23)
55o47,165N/
11o39,738E
Muslingefiskeri Østkysten
  111 Blåmusling
(M. edulis)
B
(18.11.23)
- Muslingefiskeri Østkysten
Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst 135 Stillehavsøsters
(C. gigas)
 A
(18.11.23)
55o06,554N/
08o34,610E
 Foreningen Muslingeerhvervet
  135 Stillehavsøsters
(C. gigas)
B
(18.11.23)
- Foreningen Muslingeerhvervet
Vestlig Østersø Ingen åbne områder        
Sydsjælland Ingen åbne områder        
Øresund Ingen åbne områder        
Kattegat syd Ingen åbne områder        
Skagerrak Ingen åbne områder        

* Bekendtgørelse om muslinger m.m. nr. 574 af 25.05.2023