6. oktober 2023. Udmelding 40/01 - høst

06-10-2023

Aktuelle åbne opdrætsanlæg til høst. På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med høst af toskallede blødd​yr som muslinger og østers m.m. fra opdrætsanlæg.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den 6. oktober 2023 kl. 15:00 med oplysninger om høst af muslinger m.m.

Udmelding nr. 40/01 gælder for

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, Kattegat syd samt Skagerrak i perioden fra og med søndag den 8. oktober 2023 til og med lørdag den 14. oktober 2023.

Undersøgelse for algegifte

Prøver udtaget i perioden fra og med d. 1. oktober 2023 og frem til og med d. 31. marts 2024 skal i åbningsprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (lipofile toksiner herunder ASP, samt PSP). Ved vedligeholdelsesprøver i perioden skal der kun undersøges for de lipofile toksiner (herunder ASP). Der skal kun i vedligeholdelsesprøverne undersøges for PSP i perioden, hvis der i algeprøverne viser sig risiko for det - dette vil blive angivet i udmeldingen, hvis det bliver aktuelt.

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen.

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Ingen.

Lukkede opdrætsanlæg

Ingen.

Opdrætsanlæg åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen.

Opdrætsanlæg åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning

Pga. tilstedeværelsen af den potentielle giftige furealge, Dinophysis acuminata, over aktionsværdien, skal der indsendes algeprøver fra alle lineanlæg beliggende i algeovervågningsområde A21 (som dækker produktionsområderne: 111 - 115), som ønskes åbnet til kommende uge.

Nedklassificerede opdrætsanlæg

Ingen.

Opdrætsanlæg med intensiveret mikrobiologisk kontrol

Ingen.

Hovedområder Åbne produktionsområder Art Aktuel klassificering
(gældende til og med)
Limfjorden Vest 5 Blåmusling (M. edulis) A
(14.10.23)
Limfjorden Øst og Mariager Fjord Ingen åbne anlæg    
Kattegat Nord Ingen åbne anlæg    
Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn Ingen åbne anlæg     
Kattegat syd - Samsø bælt Ingen åbne anlæg     
Nord- og Vestsjælland Ingen åbne anlæg     
Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst Ingen åbne anlæg     
Vestlige Østersø Ingen åbne anlæg     
Sydsjælland Ingen åbne anlæg     
Øresund Ingen åbne anlæg     
Kattegat syd Ingen åbne anlæg     
Skagerrak Ingen åbne anlæg