20. oktober 2023. Udmelding 42/01 - fiskeri

20-10-2023

Aktuelle åbne produktionsområder for fiskeri

På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med fiskeri af toskallede bløddyr, som muslinger og østers m.m.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag d. 20. oktober kl. 12:00 med oplysninger om fiskeri af muslinger m.m.

Udmelding nr. 42/01 gælder for:

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, Kattegat syd, samt Skagerrak i perioden fra og med søndag den 22. oktober 2023 til og med lørdag den 28. oktober 2023.

Undersøgelse for algegifte

Prøver udtaget i perioden fra og med d. 1. oktober 2023 og frem til og med d. 31. marts 2024 skal i åbningsprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (lipofile toksiner herunder ASP, samt PSP). Ved vedligeholdelsesprøver i perioden skal der kun undersøges for de lipofile toksiner (herunder ASP). Der skal kun i vedligeholdelsesprøverne undersøges for PSP i perioden, hvis der i algeprøverne viser sig risiko for det - dette vil blive angivet i udmeldingen, hvis det bliver aktuelt.

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Lem Vig (produktionsområde 10) er lukket for alt fiskeri af muslinger m.m. (herunder østers), idet der er konstateret norovirus i området. Lukningen omfatter Lem Vig afgrænset af en linje fra Follerup Odde med koordinaterne (56o35,330/08o18,373) til Kabbel Hage med koordinaterne (56o34,654/08o19,715) - grænsende op mod produktionsområde 1.

Lukkede produktionsområder

Produktionsområde 10 jvf. ovenstående.

Produktionsområder åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Produktionsområder åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning og zoner

Ingen

Produktionsområder med intensiveret mikrobiologisk udtagning

Ingen

Hove​d​​o​​mråder

Åbne​​

produktionso​mrå​der

Art

Aktuel klassificering

(gældende til og med)

Midlertidig

klassificerede zone

Produktionsområdet er åbnet for

(Forening eller båd)

 Limfjorden Vest

35

Blåmusling
(M. edulis)

A

(18.11.23)

-

Foreningen Muslingeerhvervet

Limfjorden Øst og Mariager Fjord

Ingen åbne områder

       

Kattegat Nord

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn

Ingen åbne områder

       

Kattegat syd, Samsø bælt

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Nord- og Vestsjælland

111

Blåmusling
(M. edulis)

A
(28.10.23)

55o47,494N/
11o40,811E

Foreningen Muslingeerhvervet

 

111

Blåmusling
(M. edulis)

B
(28.10.23)

-

Foreningen Muslingeerhvervet

 

114

 Blåmusling
(M. edulis)

A
(28.10.23) 

 55o52,372N/
11o46,673E

 Muslingefiskeri Østkysten

 

114

 Blåmusling
(M. edulis)

B
(20.01.24) 

- Muslingefiskeri Østkysten

Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst

135

Stillehavsøsters
    (C. gigas)
 A
(28.10.23)

 55o06,554N/
08o34,610E
Rømø Seafood
 

135

Stillehavsøsters
    (C. gigas)
B
(28.10.23)
- Rømø Seafood

Vestlig Østersø

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Sydsjælland

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Øresund

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Kattegat syd

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Skagerrak

Ingen åbne områder

       

* Bekendtgørelse om muslinger m.m. nr. 574 af 25.05.2023