8. september 2023. Udmelding 36/01 - fiskeri

08-09-2023

Aktuelle åbne produktionsområder for fiskeri

På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med fiskeri af toskallede bløddyr, som muslinger og østers m.m.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag d. 8. september kl. 19:30 med oplysninger om fiskeri af muslinger m.m.

Udmelding nr. 36/01 gælder for:

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, Kattegat syd, samt Skagerrak i perioden fra og med søndag den 10. september 2023 til og med lørdag den 16. september 2023.

Undersøgelse for algegifte

Alle prøver, der skal undersøges for algegifte, udtaget i perioden fra og med d. 1. april 2023 og frem til og med d. 30. september 2023, skal både i åbnings- og i vedligeholdelsesprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (PSP, lipofile toksiner og herunder ASP).

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Bemærk: Søndag d. 2. juli 2023 blev produktionsområdernes permanente klassificeringer opdateret. Se de nye klassificeringer her: Produktionsområder med permanent mikrobiologisk klassificering

Det vil ligeledes på udmeldingen fremgå, hvornår der igen skal indsendes E. coli-prøver efter de nye klassificeringer.

Lem Vig (produktionsområde 10) er lukket for alt fiskeri af muslinger m.m. (herunder østers), idet der er konstateret norovirus i området. Lukningen omfatter Lem Vig afgrænset af en linje fra Follerup Odde med koordinaterne (56o35,330/08o18,373) til Kabbel Hage med koordinaterne (56o34,654/08o19,715) - grænsende op mod produktionsområde 1.

Lukkede produktionsområder

Produktionsområde 10 jvf. ovenstående.

Produktionsområder åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Produktionsområder åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning og zoner

Ingen

Produktionsområder med intensiveret mikrobiologisk udtagning

Ingen

Hove​d​​o​​mråder

Åbne​​

produktionso​mrå​der

Art

Aktuel klassificering

(gældende til og med)

Midlertidig

klassificerede zone

Produktionsområdet er åbnet for

(Forening eller båd)

 Limfjorden Vest

12

Stillehavsøsters

(C. gigas)

A
(16.09.23)

56o41,821N/
08o54,242E

Venø Seafood

 

12

Stillehavsøsters

(C. gigas)

                B
          (16.09.23)
-                 Venø Seafood
 

16

Stillehavsøsters

(C. gigas)

                 A
          (16.09.23)
56o48,011N/
09o01,632E 
               Venø Seafood
 

16

Stillehavsøsters

(C. gigas)

                B
          (16.09.23)
 -                Venø Seafood

 

35

Blåmusling

(M. edulis)

A
(23.09.23)

-

Foreningen Muslingeerhvervet

Limfjorden Øst og Mariager Fjord

Ingen åbne områder

       

Kattegat Nord

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn

Ingen åbne områder

       

Kattegat syd, Samsø bælt

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Nord- og Vestsjælland

114

 Blåmusling
(M. edulis)

A
(16.09.23) 

 55o52,372N/
11o46,673E

 Muslingefiskeri Østkysten

 

114

 Blåmusling
(M. edulis)

B
(09.12.23) 

- Muslingefiskeri Østkysten

Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst

Ingen åbne områder

   
 
 

Vestlig Østersø

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Sydsjælland

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Øresund

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Kattegat syd

Ingen åbne områder

 

 

 

 

Skagerrak

Ingen åbne områder

       

* Bekendtgørelse om muslinger m.m. nr. 574 af 25.05.2023