15. september 2023. Udmelding 37/01 - høst

15-09-2023

Aktuelle åbne opdrætsanlæg til høst. På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med høst af toskallede bløddyr som muslinger og østers m.m. fra opdrætsanlæg.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den 15. september 2023 kl. 09:00 med oplysninger om høst af muslinger m.m.

Udmelding nr. 37/01 gælder for

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, Kattegat syd samt Skagerrak i perioden fra og med søndag den 17. september 2023 til og med lørdag den 23. september 2023.

Undersøgelse for algegifte

Alle prøver, der skal undersøges for algegifte, udtaget i perioden fra og med d. 1. april 2023 og frem til og med d. 30. september 2023 skal både i åbnings- og vedligeholdelsesprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (PSP, lipofile toksiner og herunder ASP).

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen.

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Ingen.

Lukkede opdrætsanlæg

Ingen.

Opdrætsanlæg åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen.

Opdrætsanlæg åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning

Ingen.

Nedklassificerede opdrætsanlæg

Ingen.

Opdrætsanlæg med intensiveret mikrobiologisk kontrol

Ingen.

Hovedområde Produktionsområde Art Åbne opdræts-anlæg nr. Aktuel klassificering (gældende til og med)
Limfjorden Vest 5 Blåmusling (M. edulis) 343 A
(07.10.23)
Limfjorden Øst og Mariager Fjord Ingen åbne anlæg      
Kattegat Nord Ingen åbne anlæg       
Kattegat Nord Ingen åbne anlæg       
Kattegat syd - Samsø bælt Ingen åbne anlæg       
Nord- og Vestsjælland Ingen åbne anlæg       
Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst Ingen åbne anlæg       
Vestlige Østersø Ingen åbne anlæg       
Sydsjælland Ingen åbne anlæg       
Øresund Ingen åbne anlæg      
Kattegat syd Ingen åbne anlæg      
Skagerrak Ingen åbne anlæg