29. september 2023. Udmelding 39/01 - høst

29-09-2023

Aktuelle åbne opdrætsanlæg til høst

På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande i forbindelse med høst af toskallede blødd​yr som muslinger og østers m.m. fra opdrætsanlæg.

Fødevarestyrelsens udmelding af fredag den 29. september 2023 kl. 13:30 med oplysninger om høst af muslinger m.m.

Udmelding nr. 39/01 gælder for

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Kattegat syd - Samsø bælt, Nord- og Vestsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst, Vestlige Østersø, Sydsjælland, Øresund, Kattegat syd samt Skagerrak i perioden fra og med søndag den 1. oktober 2023 til og med lørdag den 7​. oktober 2023.

Undersøgelse for algegifte

Alle prøver, der skal undersøges for algegifte, udtaget i perioden fra og med d. 1. april 2023 og frem til og med d. 30. september 2023 skal både i åbnings- og vedligeholdelsesprøverne undersøges for alle 3 algetoksingrupper (PSP, lipofile toksiner og herunder ASP).

Meddelelser fra Fiskeristyrelsen

Ingen

Meddelelser fra Fødevarestyrelsen

Ingen 

​Lukkede opdrætsanlæg

Ingen

Opdrætsanlæg åbnet med skærpet overvågning og vilkår

Ingen

Opdrætsanlæg åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning

Pga. tilstedeværelsen af den potentielle giftige furealge, Dinophysis acuminata, over aktionsværdien, skal der indsendes algeprøver fra alle lineanlæg beliggende i algeovervågningsområde A3 (som dækker produktionsområderne: 9, 11, 12, 13, 14 og 15), som ønskes åbnet til kommende uge.

Nedklassificerede opdrætsanlæg

Ingen

Opdrætsanlæg med intensiveret mikrobiologisk kontrol

Ingen

 

Hovedområde

Produktionsområde

Art

Åbne opdræts-anlæg nr.

Aktuel Klassificering
(gældende til og med)

 Limfjorden Vest

5

Blåmusling
(M. edulis)

343

A
(07.10.23)

  6

Stillehavsøsters

C. gigas

K449 

B

(07.10.23) 

Limfjorden Øst og Mariager Fjord

Ingen åbne anlæg

 

 

 

Kattegat Nord​

Ingen åbne anlæg

 

 

 

Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn

Ingen åbne anlæg

 

 

 

Kattegat syd - Samsø bælt

Ingen åbne anlæg

 

 

 

Nord- og Vestsjælland

Ingen åbne anlæg

 

 

 

Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst

Ingen åbne anlæg

 

 

 

Vestl​​​ige ​Østersø

Ingen åbne anlæg

 

 

 

Sydsjælland

Ingen åbne anlæg

     

Øresund

Ingen åbne anlæg

     

Kattegat syd

Ingen åbne anlæg

     

Skagerrak

Ingen åbne anlæg