5. januar 2024. Udmelding 01/01 - vandindtag

05-01-2024

Aktuelle åbne vandindtag til rensning, konditionering og udsanding

På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger i de indre danske farvande i forbindelse med vandindtag til rensning, konditionering og udsanding af toskallede bløddyr.

Fødevarestyrelsens ud​melding af fredag den 5. januar 2024 kl. 16.00 med oplysning om hvilke vandindtag for rensning, konditionering og udsanding, der er åbne.

Udmelding nr. 01/01 gælder

I perioden fra og med søndag den 7. januar 2024 til og med lørdag den 13. januar 2024.​

Meddelelse fra Fødevarestyrelsen

Ingen

Lukkede rensnings-, konditionerings- og udsandingsanlæg

Ingen

Rensnings-, konditionerings- og udsandingsanlæg åbnet med skærpet kontrol

Ingen

Hovedområde/Autorisationsnumre Produktionsområde Status
Limfjorden vest    
5399 5 -
1425 9 Åbent
4785 13 Åbent*
2033 15 Åbent
4568 15 Åbent
Limfjorden øst og Mariager Fjord Ingen vandindtag  
Kattegat nord Ingen vandindtag  
Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn    
1431 68 Åbent
Kattegat syd - Samsø bælt Ingen vandindtag  
Nord- og Vestsjælland Ingen vandindtag  
Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst Ingen vandindtag  
6471 135 -
Vestlig Østersø Ingen vandindtag  
Sydsjælland Ingen vandindtag  
Øresund Ingen vandindtag  
Kattegat syd Ingen vandindtag  
Skagerrak Ingen vandindtag  

De virksomheder, hvor vandindtaget er åbnet, har sikret sig, at havvandet kan anvendes til rensning, konditionering eller udsanding, jvf. bekendtgørelse om muslinger m.m. nr. 574 af 25. maj 2023.
Dette betyder, at vandindtaget til rensning, konditionering, og udsanding er åbnet i henhold til muslingebekendtgørelsens § 35, stk. 3​.