7. juni 2024. Udmelding 23/01 - vandindtag

07-06-2024

Aktuelle åbne vandindtag til rensning, konditionering og udsanding

På denne side kan du følge Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger i de indre danske farvande i forbindelse med vandindtag til rensning, konditionering og udsanding af toskallede bløddyr.

Fødevarestyrelsens ud​melding af fredag d. 7. junij 2024 kl. 13:30 med oplysning om hvilke vandindtag for rensning, konditionering og udsanding, der er åbne.

Udmelding nr. 23/01 gælder

I perioden fra og med søndag den 9. juni 2024 til og med lørdag den 15. juni 2024.​

Meddelelse fra Fødevarestyrelsen

Ingen

Lukkede rensnings-, konditionerings- og udsandingsanlæg

Ingen

Rensnings-, konditionerings- og udsandingsanlæg åbnet med skærpet kontrol

Ingen

Hovedområde/Autorisationsnumre Produktionsområde Status
Limfjorden vest    
5399 5 -
1425 9 Åbent
4785 13 Åbent*
2033 15 Åbent
4568 15 Åbent
Limfjorden øst og Mariager Fjord Ingen vandindtag  
Kattegat nord Ingen vandindtag  
Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn    
1431 68 Åbent
Kattegat syd - Samsø bælt Ingen vandindtag  
Nord- og Vestsjælland Ingen vandindtag  
Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst Ingen vandindtag  
6471 135 -
Vestlig Østersø Ingen vandindtag  
Sydsjælland Ingen vandindtag  
Øresund Ingen vandindtag  
Kattegat syd Ingen vandindtag  
Skagerrak Ingen vandindtag