Danmark ophæver status som fri for fiskesygdommen IHN

10-12-2021

Fødevarestyrelsen har meddelt EU-kommissionen, at Danmark ikke længere ønsker at opretholde landets status som IHN-fri. En enig branche bakker op om beslutningen.

Ændret 10. december 2021

​​Danmark har i dag orienteret EU-kommissionen om, at Danmark ønsker at ophæve landets status som IHN-fri. Dermed er Danmark nu blandt de 23 ud af 27 EU-medlemslande, der ikke kan markedsføre sig over for kunder i udlandet med at landet er fri for den alvorlige fiskesygdom. 

Den danske beslutning kommer efter, at otte dambrug og tre fiskesøer siden maj i år er blevet ramt af fiskesygdommen IHN. Sygdommen er alvorlig for fisk, der typisk får sår og dør. Fiskesygdommen er ikke farlig for mennesker.

Dambrugere og ejere af blandt andet put & take-søer har forsøgt at få bugt med sygdommen, blandt andet ved at tømme, braklægge og desinficere deres bassiner og damme. Desværre er det endnu ikke lykkedes at få bugt med sygdommen alle steder.

Branchen vurderer, at de betydelige udgifter til kampen mod fiskesygdommen og tab af omsætning og indtjening ikke længere står mål med gevinsten ved at forsøge at opretholde den danske status. Derfor har Dansk Akvakultur, Danske Ørredsøer, Dansk Sportsfiskerforbund og andre aktører i branchen bedt Fødevarestyrelsen ophæve landets status som IHN-fri.

Konsekvenser for branchen

Konsekvensen af at Danmark fra 10. december ophæver sin særlige status er, at hovedparten af de danske dambrug ikke længere kan markedsføre sig over kunder i udlandet som IHN-fri, og dermed få den merpris for bl.a. deres fisk og fiskeyngel, der typisk følger med, når Fødevarestyrelsen certificerer for IHN-frihed.

Knap 30 dambrug kan – hvis de øvrige medlemslande i EU og EU-kommissionen godkender det – fortsat eksportere fisk med Fødevarestyrelsens blå stempel som værende IHN-fri. Det kræver dog, at de opfylder en række betingelser og fortsat kan dokumentere, at deres fisk ikke er syge.

Resten af de danske dambrug  kan i mange tilfælde fortsat eksportere til lande, som selv er ramt af fiskesygdommen eller ikke kræver IHN-frihed. Samtidig bliver det lettere at handle med fisk inden for de danske grænser, da restriktionszonerne ophæves.

Det danske akvakulturerhverv har over for Fødevarestyrelsen tilkendegivet, at man nu vil udvikle et bekæmpelsesprogram, så Danmark med tiden kan generhverve sin status som IHN-fri. 

Det er branchen, der udvikler strategien og driver arbejdet med at udrydde IHN fra deres put & take-søer, ørreddamme mv. Fødevarestyrelsen bistår dette arbejde med at udtage og finansiere en del af prøverne i den forbindelse.

 

FAKTA:

  • Allerede i foråret oprettede Fødevarestyrelsen den første zone ved Hedensted med særlige restriktioner på både dambrug og put and take søer pga. udbrud af IHN. Kort tid efter suspenderede Danmark sin EU-status som et land uden IHN. Det betød, at Fødevarestyrelsen ikke kunne skrive under på, at den danske eksport af bl.a. levende fisk og yngel kom fra IHN-fri zoner og områder. Suspenderingen har været i kraft det meste af tiden siden da.
  • Når Danmark ophæver sin IHN-fri status, kan lystfiskere fiske i søer og åer uden restriktioner. Undtaget er dog smittede og mistænkte fiskesøer.

Yderligere oplysninger

Journalister kan kontakte Fødevarestyrelsens pressevagt på telefon 22 84 48 34.​​​

Senest opdateret 10-12-2021