Fisk og rejer fra Korsør Nor er fritestet for PFOS

25-06-2021

Der er ikke fundet sundhedsskadelige niveauer af PFOS i fisk og rejer fra Korsør Nor. Dog fraråder Fødevarestyrelsen fortsat at spise fisk fanget ved brandskolens udløb.

​Nye analyser af fisk og rejer fanget i Korsør Nor har ikke vist sundhedsskadelige niveauer af de miljøskadelige stoffer PFOS. Fødevarestyrelsens laboratorie har analyseret i alt seks prøver af skrubber, rejer, ålekvabbe, hundestejle og kutling.

Af forsigtighedsgrunde fraråder Fødevarestyrelsen dog fortsat, at folk spiser fisk fanget i en zone på 100 meter fra brandskolens udløb i Noret. Tidligere analyser af kalvekød fra området har vist et PFOS-niveau, som giver anledning til sundhedsmæssig bekymring. Stoffet stammer fra brandslukningsskum anvendt på den lokale brandskole, og det er gennem tiden spredt til områderne via regnvand og lokale vandløb.

I uge 26 forventer Fødevarestyrelsen at have analyseresultater fra græsprøver taget i det område, hvor Kogræsserforeningen har haft deres kalve gående.

Yderligere oplysninger

Fødevarestyrelsen pressetelefon: 2284 4834