Ny database gør det nemmere at følge medicinforbruget i dansk landbrug

14-06-2021

Ny udgave af den danske medicindatabase VetStat gør det nemmere for dyrlæger, landmænd og myndigheder at følge udviklingen i medicinforbruget til dyr.

Som led i Veterinærforlig III fik Fødevarestyrelsen til opgave at fremtidssikre den danske database over lægemidler til dyr - VetStat - så den fortsat kan danne grundlag for videreudviklingen af regulering og overvågning af antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen.

Med en ny, forbedret og mere brugervenlig udgave af den danske veterinære medicindatabase VetStat er det fra i dag lettere at følge med i, om forbruget af antibiotika og andre receptpligtige lægemidler til dyr stiger eller falder.

'Det nye VetStat er et vigtigt værktøj, som styrker arbejdet med at skrue ned for forbruget af medicin til grise, kvæg og andre produktionsdyr, og kan dermed være med til at forebygge antibiotikaresistens', fortæller kontorchef i Fødevarestyrelsen Christian Strøyer.

Som noget nyt kan en landmand og hans dyrlæge lettere sammenligne forbruget af antibiotika på landmandens egen gård med det gennemsnitlige forbrug på kommunalt, regionalt eller nationalt plan.

'Det nye VetStat er blevet en database med moderne og intuitive brugergrænseflader og muligheder for at lave opgørelser og grafer over medicinforbrug til dyr på mange forskellige niveauer. Det er vores håb, at det nye VetStat kan være med til at anspore både landmænd, dyrlæger, forskere og alle andre, der beskæftiger sig med dyr, dyresundhed og dyrevelfærd til at lade sig inspirere og lære af hinanden', siger Christian Strøyer.

Data om landmændenes forbrug af receptpligtige lægemidler til dyr kommer fra dyrlægers indberetninger primært via apoteker og foderstofvirksomheder. Som noget nyt har dyrlæger pligt til at korrigere fejlagtige indberetninger. Det er til gavn for datakvaliteten i systemet og med som en ny funktion i den nye database.

Fra den 14. juni er de mange forbrugsdata tilgængelige i VetStat. Man kan også som almindelig borger tilgå systemet med MitID. De oplysninger man får adgang til som borger, er såkaldte miljøoplysninger, jf. miljøoplysningslovens regler. Det vil blandt andet være muligt at se opgørelser over antibiotikaforbruget til dyr i Danmark.
 

Mere om VetStat


Yderligere oplysninger Fødevarestyrelsens pressevagt, tlf. 2284 4834.

Senest opdateret 14-06-2021