Afrikansk svinepest i nordtysk besætning

19-11-2021

En svinebesætning syd for den tyske havneby Rostock er ramt af afrikansk svinepest. Fødevarestyrelsen vurderer, at der fortsat er meget lav risiko for, at smitten kommer til Danmark.

Ændret 19. november 2021
​Afrikansk svinepest har taget et stort spring fra delstaten Brandenburg syd for Berlin til Lalendorf i Rostock-området, der i luftlinje ligger ca. 100 km fra Gedser. En stor besætning er smittet, og den bliver nu aflivet af de tyske myndigheder. 
 
- Det er bekymrende, at afrikansk svinepest er kommet tættere på Danmark, men vi vurderer ikke, at udbruddet udgør en øget risiko for, at vi får smitte herhjemme, siger kontorchef Camilla Brasch Andersen, Fødevarestyrelsen. 
 
Trusselsvurdering: Meget lav
Fødevarestyrelsen har netop udsendt en ny trusselsvurdering, som konkluderer, at risikoen for smitte med afrikansk svinepest i Danmark er meget lav. 
 
Vurderingen bygger på, at danske landmænd ikke har fået leveret svin eller ornesæd fra området i den seneste tid, og at der, ifølge de tyske myndigheder, ikke er smittede vildsvin i Rostock-området. Ligeledes er den store afstand over Østersøen med til nedbringe smitterisikoen til et minimum, da det er usandsynligt, at vildsvin kan svømme fra Tyskland til Gedser. Trafik til og fra området udgør heller ikke en øget risiko, vurderer Fødevarestyrelsen.
 
- Vi har skrappe regler, som gør, at lastbiler, der har været i smitteramte områder, bliver rengjort og desinficeret, og branchen gør herudover selv en meget stor indsats for at forhindre, at smitten kommer til Danmark, siger Camilla Brasch Andersen og opfordrer både svineproducenter, lastbilchauffører, landbrugsmedarbejdere og jægere til at være særligt påpasselige, så smitten ikke kommer til Danmark.
 
De tyske myndigheder arbejder fortsat på at finde smittekilden til udbruddet i Rostock-området, og Fødevarestyrelsen følger situationen tæt. 
 
Afrikansk svinepest findes i øjeblikket i Bulgarien, Estland, Grækenland, Italien (Sardinien), Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Tyskland og Ungarn enten blandt vildsvin eller i grisebesætninger. I Danmark er bestanden af vilde vildsvin stort set udryddet, og den smitterisiko er derfor under kontrol.
 
Bare et enkelt tilfælde af afrikansk svinepest på dansk grund vil medføre tab i milliardklassen på grund af udgifter til bekæmpelse af sygdommen og tabte eksportindtægter. 
 
Afrikansk svinepest smitter ikke over store afstande via luften, så der er ingen risiko for, at sygdommen bliver bragt til Danmark med vinden.  Eksperimentelle forsøg har vist, at smittespredning kan ske fra bås til bås i en stald via luften.
 
Afrikansk svinepest er ufarlig for mennesker, men meget dødelig og meget smitsom for grise.
 
 
Yderligere oplysninger 
Journalister kan kontakte pressetelefonen på 22 84 48 34.
Senest opdateret 19-11-2021