Madbude, fiskehandlere og landmænd får ekstra kontrolbesøg i 2022

30-11-2021

Med 21 målrettede kontrolkampagner sætter Fødevarestyrelsen fokus på budenes håndtering af mad, fødevaresikkerhed i fisk og landmændenes fokus på smittebeskyttelse og forebyggelse mod smitte med afrikansk svinepest og risikovurdering for halebid hos grise.

​​​Landbrugs- og fødevarevirksomheder skal følge en række regler for at sikre både dyrevelfærden, og fødevaresikkerheden. Nu er Fødevarestyrelsen klar med en plan for næste års målrettede kontrolkampagner, som supplerer de løbende tilsyn med virksomhederne.

- Under vores basiskontrol ser vi ofte forhold, som kan have behov for særlig opmærksomhed og ekstra tid til dialog med virksomhederne. På den baggrund tilrettelægger vi hvert år en række dybdegående kontrolkampagner, som er af særlig betydning for fødevaresikkerheden eller dyrenes sundhed og velfærd, siger kontorchef Vibeke Højbjerg, Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen har planlagt 21 kontrolkampagner i 2022. På veterinærområdet sætter én af dem fokus på halekupering af grise efter at reglerne er strammet op, så landmændene nu skal vurdere de halekuperede grises velfærd og sundhed. En anden kontrolkampagne undersøger, om landmændene følger reglerne for smittebeskyttelse og forebyggelse af afrikansk svinepest, når de har vildsvin og grise på friland.

På fødevareområdet ser kontrolkampagnerne bl.a. på, om madbude, der kører med kød og grønt til kunderne, har styr på krav til temperatur og hygiejne. I fiskeforretningerne skal kampagnekontroller vise, om fisk med parasitter bliver sorteret fra og kasseret, så de ikke havner hos kunderne. Andre virksomheder kan se frem til kontrol af fødevarernes sporbarhed ét led frem og ét led tilbage. Sporbarhed er nødvendig for at kunne stoppe salget af en fødevare, der kan være til fare for forbrugerne.

Fødevarestyrelsens kontrolkampagner 2022 løber fra starten af januar og året ud og kommer til at bestå af cirka 6.500 kontrolbesøg.

 

Se 2022 kontrolkampagnerne på fødevareområdet her.​

 

Yderligere oplysninger

Journalister kan kontakte Fødevarestyrelsens pressevagt på telefon 22 84 48 34.​​​