Ande- og fasanopdrættere mangler orden i papirerne

13-12-2022

En stikprøvekontrol fra Fødevarestyrelsen viser, at mere end hver tredje, der handler med fjervildt, enten ikke kunne dokumentere, hvor deres dyr kom fra, eller til hvem de var solgt.

Ændret 5. januar 2023

​​​​En stikprøvekontrol, som Fødevarestyrelsen har gennemført tidligere i år blandt knap 50 opdrættere og udsættere af fasaner og gråænder til jagt, har vist store mangler i deres registrering af køb, salg og udsætning af fuglevildtet. Også den lovpligtige registrering af besætningerne i det Centrale Husdyrbrugsregister halter. I alt blev 44 procent af Fødevarestyrelsens kontrolbesøg afsluttet med enten en indskærpelse eller en politianmeldelse.​

Sporbarhed afgørende

- Det er helt afgørende for, at myndighederne kan bekæmpe husdyrsygdomme som fugleinfluenza og Newcastle Disease, at opdrættere og udsættere af fjervildt registrerer deres besætning i CHR, og at de kan dokumentere, hvor de har købt deres dyr, og til hvem de har solgt dem. Kun på den måde har Fødevarestyrelsen en chance for at kunne opspore smittekilden og standse et sygdomsudbrud, forklarer chef for Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold, Majbritt Birkmose.

Også jægere, der udsætter fjervildt i naturen, skal kunne dokumentere, hvorfra de har deres fasaner og gråænder, og hvor de er udsat.​

Fødevarestyrelsen følger op

Fødevarestyrelsen følger i den kommende tid op med to gebyrbelagte kontrolbesøg de steder, hvor der blev fundet overtrædelser af reglerne. Endvidere vil Fødevarestyrelsen igen i sæsonen 2023 komme på uanmeldte stikprøvekontroller hos opdrættere af fjervildt.

Fødevarestyrelsen mindede i efteråret både hobbyavlere og de professionelle fjerkræavlere, herunder opdrættere af fjervildt om, at fugleinfluenza er fundet blandt udsatte fasaner flere steder i landet, og at det derfor er en god ide at følge Fødevarestyrelsen advarer mod fugleinfluenza.​ I slutningen af november hævede myndighederne trusselsniveauet for fugleinfluenza til høj.

Rammer fugleinfluenza først en professionel besætning, skal dyrene aflives af hensyn til dyrevelfærden, og der kommer en række begrænsninger på besætninger i nærheden. Endvidere lukker flere lande uden for EU rutinemæssigt for dansk eksport af æg, fjerkræ, fjerkrækød.​

Sådan er reglerne

Hvis du holder fjervildt med henblik på at opdrætte fasaner, gråænder eller agerhøns til udsætning i naturen, eller producerer rugeæg og dyr, der skal anvendes til at avle fjervildt, der skal udsættes i naturen, skal din besætning være registreret i Det Centrale Husdyrbrug Register.

Læs mere om mærkning og registrering af dyr 

Læs mere om kravene til folk der opdrætter og sælger, fugle og fjervildt 

 

Yderligere oplysninger, Fødevarestyrelsens pressetelefon: 2284 4834.

Senest opdateret 05-01-2023