Høns hos midtsjællandsk ægproducent ramt af fugleinfluenza

11-02-2022

En gård ved Søtofte på Midtsjælland med 800 høns er ramt af fugleinfluenza. Hønsene er allerede aflivet, og fjernes fredag af Fødevarestyrelsen.

​Prøver fra Statens Serum Institut viste i nat, at en besætning ved Søtofte på Midtsjælland med omkring 800 høns var ramt af fugleinfluenza. Dyrene er nu aflivet, og Fødevarestyrelsen fjerner fredag hønsene og sender dem til destruktion.

'Vi har nu haft fem udbrud med fugleinfluenza alene i år, og mere end 200.000 fjerkræ er blevet aflivet. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at alle, hvad enten de er hobbyavlere eller professionelle, tager fugleinfluenzatruslen meget alvorligt. Det handler dels om ikke at få smittet sine egne dyr, dels om at holde smittetrykket nede, så vi får begrænset risikoen for smittespredning', siger veterinærchef i Fødevarestyrelsen Mette Kirkeskov Sie.

Fjerkræejere har pligt til at forebygge smitte

Siden november har alle hønse- og fugleejere haft pligt til at holde fjerkræ inde eller overdækket for at hindre smitte fra vilde fugle. Mindre hønsegårde og fuglehold er undtaget fra kravet om overdækning, hvis indhegningen er 40 kvadratmeter eller mindre.

Fødevarestyrelsen anbefaler dog, at man overdækker hønsegården med fast tag, net eller tråd, og at dyrene altid får foder under tag, så vilde fugle ikke kan komme til hverken foder eller drikkevand.

Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere, at man skifter fodtøj, inden man går ind i hønsegården.

Hvis du får mistanke om fugleinfluenza i dine dyr, det kan f.eks. være høj dødelighed og symptomer på luftvejsproblemer, skal du kontakte en dyrlæge.

Restriktionszoner ved Søtofte

Som følge af smitteudbruddet i besætningen har Fødevarestyrelsen i dag oprettet en 3- kilometers beskyttelseszone og en 10-kilometers overvågningszone rundt om den smittede besætning ved Søtofte. I overvågningszonen er det bl.a. forbudt at sælge og flytte æg, høns og andre fugle, medmindre man får en særlig tilladelse fra Fødevarestyr​elsen. I begge zoner skal ejere af høns og andre fugle desuden registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk. Fødevarestyrelsen forventer tidligst at kunne ophæve restriktionerne 30 dage efter, at aflivning og desinfektion af ejendommen er afsluttet.

Se bekendtgørelse og kort med restriktionszone

Se om du bor i en zone 

Se reglerne, der gælder i zonerne 

Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi

 

Yderligere oplysninger:

Journalister kan kontakte Fødevarestyrelsens pressetelefon på 22 84 48 34.

Senest opdateret 14-02-2022