Fødevarestyrelsen afliver 36.000 kalkuner efter nyt udbrud af fugleinfluenza

02-01-2022

En stor kalkunfarm på Lollands nordkyst er ramt af smitsom fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen afliver hele besætningen og advarer om smittefare fra vilde fugle.

​​​​Flere hundrede kalkuner i en lollandsk farm med 36.000 kalkuner er de seneste dage døde efter smitte med fugleinfluenza. Udbruddet har ramt kalkuner i en af farmens syv bygninger, hvor dødstallet har været støt stigende. Derfor har Fødevarestyrelsens dyrlæger udtaget prøver fra fuglene nytårsaftensdag, og nytårsdag kom resultatet fra Statens Serum Institut. Fuglene er døde af den dødelige og meget smitsomme H5N1, og derfor skal hele besætningen aflives.

"Vi har ingen kur mod fugleinfluenzaen, så vi er nødt til at aflive alle kalkunerne for at stoppe udbruddet og hindre smittespredning. Det er trist, at vi nu igen skal aflive så mange dyr og samtidig et stort tab af ressourcer for samfundet. I går måtte vi aflive en hobbybesætning og nu en meget stor kalkunfarm. Situationen viser, at både hobbyavlere og professionelle skal tage truslen om smitte fra de vilde fugle meget alvorligt", siger dyrlæge og kontorchef i Fødevarestyrelsen, Charlotte Vilstrup.

Opgaven med at aflive og køre de 36.000 kalkuner til destruktion begynder mandag den 3. januar og kommer til at tage flere dage. Arbejdet bliver udført i et samarbejde mellem Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen. Når opgaven er afsluttet, bliver hele ejendommen rengjort og desinficeret, inden den igen kan blive fyldt med kalkuner.

Restriktionszoner ved Keldernæs på Lolland

Som følge af smitteudbruddet i kalkunfarmen har Fødevarestyrelsen i dag oprettet en 10-kilometers restriktionszone rundt om den smittede kalkunfarm, der ligger ved Keldernæs nord for Stokkemarke. I restriktionszonen er det bl.a. forbudt at sælge og flytte æg, høns og andre fugle, medmindre man får en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. I en 3-kilometers beskyttelseszone skal ejere af høns og andre fugle desuden registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk. Fødevarestyrelsen forventer at kunne ophæve restriktionerne 30 dage efter, at oprydning og desinfektion af ejendommen er afsluttet.

Fjerkræejere har pligt til at forebygge smitte

Siden november har alle hønse- og fugleejere haft pligt til at holde fjerkræ inde eller overdækket for at hindre smitte fra vilde fugle. Mindre hønsegårde og fuglehold er dog undtaget fra kravet om overdækning, hvis indhegningen er 40 kvadratmeter eller mindre. Fødevarestyrelsen anbefaler dog, at man overdækker hønsegården med fast tag, net eller tråd, og at dyrene altid får foder under tag, så vilde fugle ikke kan komme til hverken foder eller drikkevand.

Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere skifte af fodtøj inden besøg i hønsegården.

Hvis du får mistanke om fugleinfluenza i dine dyr, det kan fx. være høj dødelighed og luftvejssymptomer, skal du kontakte en dyrlæge.

Se bekendtgørelse og kort med restriktionszoner 

Se om du bor i en zone 

Se reglerne, der gælder i zonerne 

Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi

Yderligere oplysninger:

Journalister kan kontakte Fødevarestyrelsens pressetelefon på 22 84 48 34.​