Fugleinfluenza

Sjællandsk producent af juleænder ramt af fugleinfluenza

14-12-2023

En besætning med knap 2.000 ænder er ramt af fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen regner med at aflive dyrene fredag.

zonekort Ugerløse

Omkring 200 høns og 2.000 ænder hos en fjerkræproducent i Brændholt syd for Holbæk skal aflives. Det sker efter analyser på Statens Serum Institut har vist, at dyrene er smittet med højpatogen fugleinfluenza. Sygdommen smitter kun yderst sjældent mennesker, men er dødelig for fuglene. Af hensyn til dyrevelfærden, og for at begrænse smitterisikoen, forventer Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen at gå i gang med at aflive dyrene fredag.

Besætningen har både eget slagteri og en gårdbutik. Derudover sælger virksomheden blandt andet racehøns, dyrefoder og udstyr til hobbyavlere. Fødevarestyrelsen er nu ved at vurdere, om kød fra dyr, der er slagtet før fugleinfluenzasmitten ramte besætningen, kan blive solgt til forbrugerne, eller om kødet skal destrueres. Fødevarestyrelsen er også ved at se på, om foder og andre varer fra butikken kan sælges eller skal til destruktion.

’Vi er ved at danne os et overblik over, hvornår smitten er opstået, og om der har været vandtætte skotter mellem de forskellige afsnit af virksomheden, så nogle af varerne måske ikke behøver at blive destrueret. Det er et stort arbejde, og er der en risiko, tager vi ingen chancer’, fortæller veterinærchef i Fødevarestyrelsen, Bente Holst. Hun understreger, at dyrevelfærd og fødevaresikkerhed har første prioritet, og at fødevarer, der kan være forurenet med fugleinfluenzavirus, ikke kommer ud til forbrugerne.

Zoner skal inddæmme smitte

Fødevarestyrelsen har oprettet en tre km beskyttelseszone og en ti kilometer overvågningszone rundt om den smittede besætning. Zonerne er med til at begrænse risikoen for smittespredning.

I begge zoner skal fjerkræ- og fugleejere registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk. I zonerne er det blandt andet forbudt at afholde udstillinger med fugle, flytte fugle og produkter fra fugle indenfor og ind og ud af zonen, med mindre Fødevarestyrelsen har givet tilladelse.

Kunder, der plejer at købe fx foder, fjerkræ eller andre varer fra virksomheden, kan heller ikke komme ind på ejendommen.

Fødevarestyrelsen kan tidligst ophæve restriktionerne 30 dage efter, at aflivning af fuglene og desinfektion af den ramte ejendom er afsluttet.

Mulige eksportbegrænsninger

Når der er fugleinfluenza i en fjerkræbesætning, kan handel med EU-landene fortsætte som hidtil. Lande uden for EU kan dog lukke for deres import af æg, fjerkræ og fjerkrækød.

Råd og regler

Fugleinfluenza kan blive spredt via vilde fugle, fugleklatter og døde fugle, og blive slæbt med ind i fjerkræindhegninger, når deres ejere går ind til dyrene. Fødevarestyrelsen anbefaler derfor, at man skifter fodtøj, inden man går ind til fuglene.

Hvis du ser høj dødelighed eller problemer med vejrtrækningen hos dine fugle, kan det være et tegn på fugleinfluenza. Du skal i så fald kontakte en dyrlæge.

Udbruddet er det 10. siden årsskiftet. I år er omkring 130.000 fjerkræ aflivet på grund af fugleinfluenza.

Læs mere 

​Bekendtgørelse og kort med restriktionszone

Se om du bor i en zone

Se reglerne, der gælder i zonerne

Sådan kan du undgå smitte til dine dyr 

Følg med i krav og anbefalinger på Fødevarestyrelsen.dk 

Yderligere oplysninger

Journalister kan ringe til Fødevarestyrelsens pressetelefon på 2284 4834.