Fritgående høns på Fyn er ramt af fugleinfluenza

12-07-2023

I Ullerslev på Fyn er en lille fjerkræbesætning ramt af fugleinfluenza. Udbruddet fører til restriktioner for alle fjerkræejere i området, og virksomheder i Nyborg kommune med salg af fjerkræprodukter til lande uden for EU kan blive ramt af et forbud mod eksport til visse lande.

En besætning med 60 fritgående høns er konstateret smittet med den smitsomme H5N1 fugleinfluenza efter at 24 høns er døde tirsdag og onsdag. Fødevarestyrelsens dyrlæger afliver nu resten af besætningen, og for alle fjerkræejere i lokalområdet bliver der nu indført restriktioner for deres fuglehold de kommende minimum fire uger.

- Selv om vi er midt på sommeren, ser vi et højt smittetryk blandt de vilde fugle og øget risiko for smittespredning til fjerkræbesætningerne, især når de vilde fulde kan komme tæt på foder- og vandtrug, siger enhedschef i Fødevarestyrelsen, Mette Kirkeskov Sie.

Det er femte gang i år, at en fjerkræbesætning bliver ramt af fugleinfluenza. Hertil kommer et udbrud i Slesvig-Holsten, som mandag førte til, at Fødevarestyrelsen måtte indføre restriktioner for fjerkræejere på to lokaliteter ved Flensborg Fjord.

For at hindre yderligere smittespredning fra hønsebesætningen i Ullerslev, træder i dag nye regler i kraft, som gælder alle fjerkræejere i området i mindst fire uger.

Zoner skal inddæmme smitte

Smitteudbruddet betyder, at Fødevarestyrelsen har oprettet en 3 km beskyttelseszone samt en 10 kilometer overvågningszone rundt om den smittede besætning. I overvågningszonen er det bl.a. forbudt at sælge og flytte æg, høns og andre fugle, medmindre man får en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen.
I begge zoner skal ejere af høns og andre fugle desuden registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk.

Mulige eksportbegrænsninger

Når der er fugleinfluenza i fjerkræbesætninger, bliver EU og de danske ambassader straks informeret om udbruddet. Handel med EU-landene kan fortsætte som hidtil, men som følge af internationale aftaler stopper eksport af æg, fjerkræ og fjerkræprodukter til visse markeder uden for EU i mindst tre måneder.

Fødevarestyrelsen har i dag oprettet beskyttelses- og overvågningszoner ved Ullerslev. Fjerkræejere skal registrere sine dyr og må ikke flytte æg og fjerkræ uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen i de kommende mindst fire uger. Billedtekst: Fødevarestyrelsen har i dag oprettet beskyttelses- og overvågningszoner ved Ullerslev. Fjerkræejere skal registrere sine dyr og må ikke flytte æg og fjerkræ uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen i de kommende mindst fire uger.

Bekendtgørelse om restriktioner ved Ullerslev i Nyborg kommune

Se om du bor i en zone 

Læs om fugleinfluenza på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger

Journalister kan ringe til Fødevarestyrelsens pressetelefon på 2284 4834.

Sådan undgår du, at dine fugle får fugleinfluenza

Det er vigtigt, at holde de vilde fugle adskilt fra sin besætning samt sikre, at de ikke kan komme i nærheden af dine fugles foder og drikkevand. Det er ejerens ansvar at sikre en god smittebeskyttelse af sine fugle – både i større og mindre besætninger. Det er Fødevarestyrelsens anbefaling, at fugle holdes i en indhegning, som er overdækket med fast tag, net eller tråd, og at dyrene altid får foder under tag.

God hygiejne og skifte af fodtøj inden besøg i hønsegården er også altid en god idé.

Hvis du ser høj dødelighed, problemer med vejrtrækningen, nedsat æglægning, foder- eller vandindtag hos dine fugle kan det være et tegn på fugleinfluenza, og du skal i så fald kontakte en dyrlæge.