Kvæg kan igen afgræsse PFAS-ramte arealer, men må ikke slagtes

07-07-2023

Kvæg og får kan nu igen komme på græs på PFAS-forurenede arealer. Forudsætningen er, at dyrene bliver taget ud af fødekæden.

Da Naturstyrelsen i vinter konstaterede forhøjede niveauer af PFAS i græs på kystnære arealer, blev kvæg og i visse tilfælde får flyttet. Hermed var det slut med dyrenes rolle som naturplejere, og mange besætningsejere manglede pludseligt både foder og græsningsarealer. Derfor har Fødevarestyrelsen været i dialog med EU-Kommissionen om, hvordan det kan blive muligt at få kvæg og får tilbage til arealerne.

- EU-kommissionen har nu givet grønt lys for fortsat afgræsning med kvæg og får, hvis vi sikrer, at dyrene bliver taget helt ud af fødekæden. Med et såkaldt offentligt tilsyn har vi allerede mulighed for at udelukke både dyr og hele besætninger fra fødekæden, og derfor kan vi nu åbne for genudsætning af kvæg og får på naturarealerne, siger sektionsleder Jannik Elmegaard, Fødevarestyrelsen.

Når kvæg og får fra PFAS-arealer skal udelukkes fra fødekæden, er det for at sikre forbrugerne mod et forhøjet indtag af PFAS. Kreaturerne har en relativt kort levealder, og skadelige effekter af PFAS-forurening på dyrenes sundhed eller velfærd er ikke påvist. Derfor kan dyrene godt græsse på arealerne, når blot fødevaresikkerheden bliver opretholdt.

- Vi går nu i dialog med EU-Kommissionen for at drøfte, om man kan fastsætte kriterier, som kan gøre det muligt at få dyrene tilbage i fødevarekæden. Hvis dyrene får græs eller foder, som ikke er PFAS-forurenet, så falder PFAS-niveauet, siger Jannik Elmegaard.

Som situationen er nu, understreger Fødevarestyrelsen, kan besætningsejerne ikke forvente, at kvæg og får, der genudsættes på PFAS-forurenede arealer, kan føres tilbage til fødekæden.

Yderligere oplysninger

Journalister kan ringe til Fødevarestyrelsens pressetelefon på 2284 4834.

Senest opdateret 06-07-2023