Fødevarestyrelsen fandt svært halte malkekøer i hver fjerde besætning

27-06-2023

Malkekvæget har fået sundere klove og lemmer, men halthed er stadig et problem i besætningerne. Det viser Fødevarestyrelsens kontrolkampagne.

Klov- og lemmelidelser er et af de største sygdomskomplekser hos malkekvæget og årsag til betydelig smerte og lidelse. Derfor har Fødevarestyrelsen været på kampagnekontrol i 150 besætninger, hvor bl.a. halte køer er blevet registreret og hvor ejernes håndtering af syge klove og lemmer er blevet kontrolleret.

- Ben og klove har stor betydning for køernes trivsel og sundhed. Nu har vi kontrolleret, om ejerne har fået bedre styr på pleje og behandling. Vi ser tydelig fremgang, siden vi sidst lavede en lignende kampagne i 2015. Der er dog stadig behov for en mere systematisk indsats fra ejernes og dyrlægernes side, siger enhedschef Christian Strøyer, Fødevarestyrelsen.

I kampagnekontrollen har Fødevarestyrelsens dyrlæger vurderet 25 malkekøer fra hver besætning – inklusive køer, der ved gennemgangen blev fundet tydeligt halte. Dyrlægerne fandt én til fem svært halte malkekøer i hver fjerde besætning (24,7 pct.). I en enkelt besætning var hver fjerde af de undersøgte køer svært halte.

Tallene er markant bedre end i en tilsvarende kampagnekontrol fra 2015. Dengang var der tydeligt halte køer i mere end hver anden besætning (55 %). Resultaterne er dog ikke er fuldt sammenlignelige, da den seneste kontrol er baseret på et mindre udsnit af dyr fra hver besætning.

- Vi fandt ingen grove overtrædelser af reglerne, men 30 pct. af besætningsejerne fik indskærpelser. Vi gav flest indskærpelser for overtrædelse af reglerne om håndtering af de halte køer, men der var desuden overraskende mange bedrifter, som manglede en facilitet til klovbehandling, siger Christian Strøyer.

Konventionelle mælkeproducenter fik flere sanktioner for håndtering af halte køer end økologiske, nemlig 71 pct. mod 29 pct., selvom ca. halvdelen af de kontrollerede besætninger var økologiske. Kontrolkampagnen blev gennemført i sommerhalvåret, hvor de økologiske køer er på græs. Køer på græs har generelt bedre klovsundhed.

Ud over håndtering af klovsundhed fik besætningsejerne også kontrolleret deres brug af veterinærmedicin og kloveftersyn. Der var sanktioner til 7 pct. af besætningsejerne for fejl i medicinhåndteringen. 

Læs slutrapporten om kontrolkampagnen "Halthed og klovsundhed i malkebesætninger" (pdf)

Læs reglerne for hold af kvæg

Yderligere oplysninger

Journalister kan ringe til Fødevarestyrelsens pressetelefon på 2284 4834.