Danske grise skal af med den alvorlige grisesygdom PRRS

16-05-2023

Senest 1. oktober skal alle griseproducenter kende deres besætnings status for PRRS

​​​Den alvorlige grisesygdom PRRS har de seneste år ramt mere end 30 procent af de danske grisebesætninger. Og kommer sygdommen først inden for stalddøren, kan det få alvorlige konsekvenser for dyrene, der blandt andet kan få lungebetændelse, og risikere at abortere.

For at bekæmpe sygdommen gik Landbrug & Fødevarer, Danske Svineslagterier, Den Danske Dyrlægeforening og Fødevarestyrelsen sidste år sammen om en styrket strategi, der skal reducere forekomsten af PRRS, samt holde sygdommen ude af de danske besætninger.


Frist 1. oktober

Som led i strategien er der nu udstedt en bekendtgørelse, som gælder for besætninger med over 10 søer eller 100 grise. Inden 1. oktober 2023 skal griseproducenterne sikre sig, at de kender sundhedsstatus på deres besætning. Det er et krav i bekendtgørelsen, som er trådt i kraft den 15. maj.

Planen skal være med til at forbedre pattegriseoverlevelsen og mindske antibiotikaforbruget. Målet er, at 75 procent af alle slagtegrise og 85 procent af samtlige landets sobesætninger bliver fri for PRRS senest i 2025.

Allerede i dag er tæt ved 85 procent af de ca. 4.700 danske grisebesætninger testet for PRRS, og mange er heldigvis allerede fri for sygdommen.

Enig branche bakker op

'Det er helt afgørende for at få bugt med sygdommen, at landmanden, dyrlæge, branche og myndigheder kender smittestatus i alle besætningerne, så vi kan få standset smittekæderne. Blandt andet ved at landmænd med raske besætninger ikke køber dyr fra de besætninger, der er smittede. Derfor er det glædeligt, at en enig branche bakker op om vores styrkede test- og bekæmpelsesstrategi', siger veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, Charlotte Vilstrup Castle.

For at få overblik over hvor udbredt sygdommen er i dansk griseproduktion, skal landmændene mindst en gang om året få deres besætningsdyrlæge til at teste et udsnit af grisene. Besætningens PRRS-sundhedsstatus bliver så registreret i en database, som Landbrug og Fødevarer driver. Fødevarestyrelsen træffer på baggrund af besætningernes sundhedsstatus afgørelse om, hvad der videre skal ske.

Dermed kan både branche og myndigheder overvåge udbredelsen af sygdommen. Griseproducenter kan samtidig se smittestatus hos deres leverandører af f.eks. smågrise, og på den måde styre uden om dyr fra smittede besætninger. Ordningen er gebyrfinansieret.

 

Test og overvågning vejen frem

'Det er et stort 'set up' vi er rykket ud med. Men for mig er der ingen tvivl om, at test, og overvågning, er eneste farbare vej ud af den alvorlige situation, vi er kommet i, men som vi heldigvis har både løsningerne på og opbakning til hele vejen rundt,' siger Christian Fink Hansen, sektordirektør i Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris.

Han understreger, at PRRS kan være svær for den enkelte griseproducent at bekæmpe, især hvis besætningen ligger i et område med andre besætninger smittet med PRRS.

'Derfor har vi i Landbrug & Fødevarer etableret regionale saneringsråd, hvor producenter, dyrlæger og rådgivere kan drøfte og tilrettelægge en regional indsats og ad den vej minimere risikoen for at få en infektion ind i stalden, siger Christian Fink Hansen.


Dyrevelfærd som adelsmærke


Hos Danske Slagterier er man ikke i tvivl om, at udgifterne til den fælles strategi, overvågning, kontrol og driften af sygdomsdatabasen er godt givet ud.

'Dansk dyresundhed og dyrevelfærd er vores adelsmærke og stærkeste brand, når vi skal sælge på stadigt mere konkurrenceudsatte og kvalitetsbevidste markeder i udlandet. Derfor er det helt afgørende, at vi i de kommende år får reduceret forekomsten af PRRS-virus betydeligt. Med den opbakning, vi allerede har set hele vejen rundt, er jeg ikke i tvivl om at vi er på rette vej,' siger Asger Krogsgaard, formand i Danske Svineslagterier.


Hvad er PRRS?

PRRS (Porcin Reproduktions- og Respirations Sygdom) er en virussygdom, der giver luftvejsproblemer og aborter eller for tidlige faringer hos grise. PRRS kan ikke smitte mennesker og er ikke farlig for mennesker.

Vil du have mere viden om PRRS, så besøg Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris' temaside: www.prrsreduktion.dk

Læs bekendtgørelsen​

Yderligere oplysninger

Fødevarestyrelsens pressetelefon: 22844834

Senest opdateret 16-05-2023