Myndigheder skærper jagten på ulovlig import af dyr

03-05-2023

Fødevarestyrelsen skruer sammen med Toldstyrelsen op for kontrollen med import af blandt andet heste og hundehvalpe til Danmark. Indsatsen skal værne landet mod uønskede husdyrsygdomme, og tage hånd om dyrevelfærden.

​​Kommerciel import af hunde fra udenlandske hvalpefabrikker, heste uden lovpligtige sundhedsdokumenter og fjervildt med uønskede dyresygdomme. Sådan lyder nogle af de overtrædelser af veterinærlovgivningen som Fødevarestyrelsen og Toldstyrelsen de kommende måneder kigger efter, når myndighederne i en række fælles stikprøvekontroller vinker lastbiler, varebiler og personvogne ind til siden ved de danske grænseovergange. Kontrollen skal dels slå ned på overtrædelserne, dels give Fødevarestyrelsen et indblik i omfanget af handel med dyr over grænserne og styrke erfaringsudvekslingen med Toldstyrelsen.

'Vi har en mistanke om, at der foregår ulovlig trafik af dyr over de danske grænser, som både er dyrevelfærdsmæssig helt uacceptabel, og i sidste ende kan true Danmarks status som et land fri for fx afrikansk svinepest, rabies og andre alvorlige dyresygdomme. Mistanken bygger vi på, at vi under politiets vejkontroller og ved kontroller i besætninger, af og til finder dyr, der er indført ulovligt til Danmark', forklarer chef for Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, Majbritt Birkmose. Hun understreger, at den ulovlige trafik kan gå ud over både sundhedstilstanden i de danske besætninger, dyrevelfærden og eksporten.

Fødevarestyrelsen er gået sammen med Toldstyrelsen om kontrollen, fordi man herfra har både rutinen med grænsekontrol og mulighed for at standse alle køretøjer. Uanset om Toldstyrelsen har mistanke om ulovlig indsmugling af kæledyr, landbrugsdyr eller andre varer, eksempelvis, narkotika, spiritus eller cigaretter.

Indfører man dyr uden de lovpligtige dokumenter, kan myndighederne kræve dyrene returneret til afsenderlandet, sat i karantæne eller i yderste konsekvens påbyde dyrene aflivet. Alle udgifterne vil være for transportørens regning. Overtrædelse kan endvidere give bøder og politianmeldelser.

Skal du ind i eller ud af Danmark med dyr som fx heste eller hunde er der en række regler du skal være opmærksom op. Læs mere om:

 

 

Import af heste

Rejse med kæledyr

Yderligere oplysninger

Journalister kan ringe til Fødevarestyrelsens pressetelefon på 2284 4834.