Danmarks 3R-Center uddeler 1,5 mio. kr. til udvikling af teknikker, der sparer forsøgsdyr

01-03-2023

Forskerne har brug for nye teknikker og metoder til test af medicin, hvis de vil undgå at bruge forsøgsdyr. Nu uddeler Danmarks 3R-Center på vegne af Fødevareministeren 1,5 mio. kr. til forskning i projekter, der vil spare dyr for belastende forsøg.

Både forskerne og medicinalindustrien vil hellere end gerne undgå at bruge dyr til forsøg af både økonomiske og etiske grunde, og der bliver brugt mange kræfter på at udtænke alternativer til forsøgsdyrene. 18 forskere har ansøgt om støtte hos Danmarks 3R-Center til projekter, der både skal forbedre forsøgsdyrenes forhold og give ny viden om sygdomme. Tre af forskerne får nu støtte til deres forskning.

Med kræftceller fra kvinder med brystkræft, der bliver dyrket i organlignende væv, vil forskere ved Syddansk Universitet undersøge, om metoden kan erstatte en del af forsøgsdyrene, når de skal teste forskellige former for medicin mod brystkræft.

I et tilsvarende forsøg vil forskere på Københavns Universitet, Biomedicinsk Institut, afprøve, om de kan erstatte forsøgsdyr med cellekulturer, når de vil teste nye behandlinger af åreforkalkning og blodpropper.

- Projekterne er lovende, både når det kommer til at erstatte forsøgsdyr og når det drejer sig om at forbedre den måde, forsøgsdyrene bliver anvendt, siger Axel Kornerup Hansen, formand for Danmarks 3R-Center.

Det tredje projekt har fokus på at lette belastningen i forsøg med fisk. Fisk bliver ofte brugt i sygdomsforsøg, hvor de bliver udsat for virus, bakterier eller parasitter. Forskernes plan er at udvikle et overvågningsprogram, der er baseret på kunstig intelligens. Programmet kan overvåge fiskene døgnet rundt og sikre, at de bliver aflivet, så snart de bliver syge og dermed undgå unødige lidelser.

- Mulighederne for at bruge kunstig intelligens til at overvåge forsøgsfisk er især relevant efter, at Danmark har påtaget sig opgaver, som fører til brug af væsentlig flere fisk, hvor belastningen af dyrene er høj. Og så kan konkret viden om overvågning vha. kunstig intelligens være et vigtigt bidrag til arbejdet med forsøgsdyrene, slutter Axel Kornerup Hansen.

 

Læs mere om forskningsprojekterne her​

Om Danmarks 3R Center

Danmarks 3R-Center er etableret i et samarbejde mellem Fødevareministeren, medicinalbranchen og dyrevelfærdsorganisationerne. Centret står årligt for uddelingen af forskningsstøtte for op til 1,5 millioner kr. Støtten er målrettet forskning i metoder, som kan erstatte forsøgsdyr (R for replacement), forskning i reduktion af antal forsøgsdyr (R for reduction) og endelig forskning i at forfine metoder, procedurer og dyrevelfærd, så dyrenes belastning bliver mindsket (R for refinement).

Yderligere oplysninger

Journalister kan ringe til Fødevarestyrelsens pressetelefon på 2284 4834.