Fugleinfluenza

40.000 høns ved Åbenrå ramt af fugleinfluenza

08-02-2024

Fødevarestyrelsen går fredag morgen i gang med aflivningen af dyrene

Efter endnu et fund af den meget smitsomme fugleinfluenza i en hønsebesætning ved Hokkerup, syd for Åbenrå, går Fødevarestyrelsen fredag i gang med at aflive de cirka 40.000 dyr på besætningen. Aflivningen sker i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, og skal begrænse smitterisikoen og minimere dyrenes lidelser. Sygdommen smitter kun yderst sjældent mennesker, men er dødelig for fuglene.

Zoner skal inddæmme smitte

Fødevarestyrelsen opretter dels en tre km beskyttelseszone, dels en ti kilometer overvågningszone rundt om den smittede besætning.

I begge zoner skal fjerkræ- og fugleejere registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk. I zonerne er det blandt andet forbudt at afholde udstillinger med fugle, flytte fugle og produkter fra fugle indenfor og ind og ud af zonen, med mindre Fødevarestyrelsen har givet tilladelse.

Fødevarestyrelsen kan tidligst ophæve restriktionerne 30 dage efter, at aflivning af fuglene og desinfektion af den ramte ejendom er afsluttet.

Mulige eksportbegrænsninger

Uden for restriktionszonen kan handel med æg, fjerkræ og fjerkrækød med de øvrige EU-lande fortsætte som hidtil. Lande uden for EU kan dog lukke for deres import af æg, fjerkræ og fjerkrækød.


Råd og regler

Fødevarestyrelen hævede den 18. december sidste år trusselsniveauet for smitte med fugleinfluenza fra de vilde fugle til høj. Derfor blev der indført regler om, at tamfugle skal lukkes inde eller overdækkes. Formålet er at undgå, at vilde fugle smitter tamfuglene.

Indhegninger, der er 40 kvadratmeter eller mindre, er undtaget fra kravet om overdækning, men ejerne skal holde dyrene indhegnet. Ejere af ande- og gåsebesætninger er også fritaget for kravet om overdækning, hvis de begrænser fuglenes udeareal og sikrer sig, at vilde fugle ikke kan lande i indhegningen. Foder og vandtrug skal overdækkes, så de vilde fugle ikke spiser og drikker med.

På grund af det forhøjede trusselsniveau forbyder Fødevarestyrelsen udstillinger, stævner, dyrskuer og lignende begivenheder med fugle og fjerkræ. Forbuddet gælder i hele landet.

 

Vilde fugle spreder smitte

Fugleinfluenza kan blive spredt via vilde fugle, fugleklatter og døde fugle, og blive slæbt med ind i fjerkræindhegninger, når deres ejere går ind til dyrene. Fødevarestyrelsen anbefaler, at ejerne sikrer sig, at vilde fugle ikke kan komme ind i indhegningerne. Hvad enten man har hobbyfjerkræ eller er professionel fjerkræavler, anbefaler Fødevarestyrelsen, at man som minimum skifter og desinficerer fodtøj, inden man går ind til sine fjerkræ.

 

Hvis du ser høj dødelighed eller problemer med vejrtrækningen hos dine fugle, kan det være et tegn på fugleinfluenza. Du skal i så fald kontakte en dyrlæge.

Finder du en død fugl i naturen, som du tror kan være død af fugleinfluenza, kan du melde fundet til Fødevarestyrelsen på appen 'Fugleinfluenza Tip'.

 

Læs mere

Sådan kan du undgå smitte til dine dyr 

Bekendtgørelse om biosikringsforanstaltninger mod aviær influenza

Læs mere om råd og regler 

 

Yderligere oplysninger

Journalister kan ringe til Fødevarestyrelsens pressetelefon på 6022 1585.