Salmonellaudbrud fra danske æg stoppet

11-11-2021

Den samme type salmonella er fundet i både prøver fra en dansk æggeproducent og prøver fra patienter i et aktuelt salmonellaudbrud. Æggene, som er solgt gennem flere detailbutikker, blev tilbagekaldt den 30. oktober og kan derfor ikke længere købes.

Ændret 13. december 2021

​Salmonella i danske æg har gjort en række danskere syge. Det er konklusionen, efter Statens Serum Institut (SSI) mellem den 15. september og 29. oktober 2021 har registreret 18 smittede personer med den samme type af Salmonella Enteritidis. De 10 kvinder og otte mænd i alderen 2-85 år bor spredt over hele landet. I alt har ni (50%) af de syge været indlagt på hospitalet.

DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut har sammenlignet bakterierne fra besætningen og salmonellaprøver fra patienterne. Sammenligningen viste, at de 18 patienter har haft infektion med præcis den samme undertype af salmonella. Interviews med ti af patienterne har endvidere vist, at de alle havde spist æg kort før de blev syge, og inden de inficerede æg blev trukket tilbage.

\"Det er højst usædvanligt, at vi har et sygdomsudbrud, som skyldes danske æg. Disse udbrud er heldigvis meget sjældne, og sidst vi havde et lignende udbrud, var for syv år siden\", siger epidemiolog på SSI Luise Müller.

Trak æg tilbage
Lørdag den 30. oktober 2021 kaldte ægpakkeriet de specifikke æg tilbage, efter der var fundet salmonella i høje niveauer i prøver fra besætningen. Tilbagekaldelsen omhandler skrabeæg, frilandsæg og buræg, hvor der på ægget er et stempel med \"DK081131\". Æggene havde en Bedst før-dato den 16. november 2021.

Information om tilbagekaldet af æg kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside via følgende link.

\"I Danmark har vi et fintmasket system for test af æg for salmonella og et beredskab på tværs af humansiden og fødevaresiden, der reagerer, så snart vi ser et udbrud med salmonella. Derfor er det også en succes, at vi så hurtigt har kunnet opklare smittekilden og kalde æggene tilbage, så der ikke er flere, der bliver syge\", siger Nikolas Kühn Hove, beredskabschef i Fødevarestyrelsen.

Systemet virker
Det danske overvågningsprogram for salmonella i æg er meget fintmasket og betyder bl.a., at prøver til kontrol for salmonella bliver udtaget hver 14. dag hos producenter af æg. Med denne prøvefrekvens i Danmark er risikoen for, at der kommer inficerede æg ud på markedet, meget lille. Seneste sygdomsudbrud, hvor danske æg var smittekilden, var i 2014, med 18 registrerede sygdomstilfælde. Også dér blev udbruddet stoppet, før det blev et større udbrud.

Der er ikke garanti for, at æg er fri for salmonella, men risikoen er generelt lille, særligt i danske æg. For at være på den sikre side, og hvis man eksempelvis laver mad til syge, gamle og børn, kan man bruge pasteuriserede æg til retter, som ikke efterfølgende varmebehandles. Derudover er det altid vigtigt at følge de tre råd om god køkkenhygiejne: \"Varm ordentligt op – køl hurtigt ned\", \"Hold det adskilt\" samt \"Skyl frugt og grønt\".

Koordineringen af indsatsen og efterforskningen af sygdomsudbruddet er sket i regi af Den Centrale Udbrudsgruppe.  Den består af repræsentanter fra Statens Serum Institut, DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen.

Læs mere
Læs mere om sygdomsudbruddet 

Læs mere om tilbagekaldelsen på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger
​Journalister kan kontakte Fødevarestyrelsens pressetelefon på 22 84 48 34.

Senest opdateret 13-12-2021