Fødevarestyrelsen tester for PFOS i fødevarer

15-10-2021

Hvis regionernes, kommunernes eller forsvarets analyser viser, at der er lokal forurening med PFOS af arealer med fødevareproduktion, analyserer Fødevarestyrelsen fødevarer og afgrøder fra området.

Det er sjældent, at Fødevarestyrelsen finder sundhedsskadelige rester af uønskede stoffer i danske fødevarer. Men efter fund af PFOS i flere kommuner, tester Fødevarestyrelsen nu, om det sundhedsskadelige stof fra flere brandøvelsespladser kan være endt i kød, fisk, mælk, foder og afgrøder.

Tidligere i år viste en kortlægning fra Miljøstyrelsen og fra Forsvaret, at knap 200 grunde har været anvendt til brandslukningsøvelser. Derfor er regioner, kommuner og Forsvaret i øjeblikket ved at lave miljøundersøgelser for at få afdækket om det hormonforstyrrende stof PFOS, som blev brugt i brandskum, er endt i åer, på enge og på marker.

Fødevarestyrelsen har fået en del henvendelser om arealer, der kan være forurenet med PFOS. Hvis regionernes, kommunernes eller forsvarets analyser viser, at der er lokal forurening med PFOS af arealer med fødevareproduktion, analyserer Fødevarestyrelsen fødevarer og afgrøder fra området. En analyse tager typisk mellem to og tre uger.

'Som forbruger kan det måske være betryggende at vide, at fødevarerne i butikkerne kommer fra mange forskellige gårde. På den måde får man som forbruger et bredt udvalg af fødevarer. Problemstillingen med PFOS er helt særlig i Korsør, hvor en gruppe borgere igennem flere år har spist meget kød fra kvæg, som har græsset på samme forurenede område i flere år', siger kontorchef i Fødevarestyrelsen, Henrik Nielsen.

Han understreger, at Fødevarestyrelsen ser på PFOS-forurening af fødevarer med alvor, og lukker for salg til forbrugerne med det samme, hvis Fødevarestyrelsen finder PFOS i eksempelvis æg, kød, mælk eller honning.

Henrik Nielsen minder samtidig om, at producenterne har ansvaret for, at deres fødevarer er uden sundhedsrisiko, og at de skal sikre, at deres dyr ikke bliver udsat for PFOS ved en miljøforurening. Tidligere har Fødevarestyrelsen fundet PFOS i kød fra kvæg, der afgræssede et forurenet område ved Korsør Nor. Her har en gruppe borgere spist kød med et højt indhold af PFOS i flere år.


Fødevarestyrelsen har indtil videre ikke fundet et sundhedsskadeligt indhold af PFOS i fødevarer andre steder.


PFOS er svært nedbrydeligt og ophobes gennem fødekæden og kan være hormonforstyrrende og medføre forøget kolesterol i blodet og reduceret fødselsvægt. PFOS kan desuden reducere effekten af vacciner til børn.