Coronaregler for minkavl i Danmark på plads

30-12-2022

Fra nytår er det igen tilladt at holde mink i Danmark. Nye regler skal være med til at sikre, at både minkavlere og myndigheder bidrager til at forebygge og håndtere COVID-19 i pelsdyr.

Ændret 5. januar 2023

​​Minkavlere, der ønsker at starte en minkproduktion på dansk grund, skal leve op til en række krav. Kravene, der gælder fra 5. januar 2023, er indført af hensyn til folkesundheden. De skal være med til at minimere risikoen for, at COVID-19 spreder sig til danske minkbesætninger og herfra til befolkningen.​

Smittebeskyttelse og overvågning

Ude på minkfarmene bliver der krav til jævnlig test af dyr, som en del af overvågningen for COVID-19. Her er det Fødevarestyrelsen, der kommer ud og tager overvågningsprøverne. Sundhedsmyndighederne anbefaler, at minkavleren og ansatte tester sig selv for COVID-19 via en antigentest før arbejdsdagen på en minkfarm påbegyndes og at de tager en ugentlig PCR-test. 

Endvidere skal minkavleren have en smittebeskyttelsesplan om blandt andet brug af værnemidler, skift af tøj og fodtøj mv. Medarbejderne skal desuden gennemgå et kursus om hygiejne og om korrekt brug af værnemidler.

De avlere, der indfører mink til Danmark, har pligt til at tage prøver af minkene og sende prøverne til test for COVID-19 på Statens Serum Institut. Minkene skal holdes adskilt fra andre dyr i besætningen, indtil analysesvar viser, at der ikke er COVID-19 blandt minkene. De detaljerede krav og anbefalinger kan læses i vejledning på Fødevarestyrelsen hjemmeside.

COVID-19 i mink er desuden stadig en anmeldepligtig sygdom. Det betyder, at minkavleren skal kontakte sin dyrlæge, hvis avleren får mistanke om at dyrene er smittede. Dyrlægen skal så kontakte Fødevarestyrelsen.

Viser det sig, at minkene på en farm er ramt af COVID-19, lægger Fødevarestyrelsen en række begrænsninger på farmen, for at bidrage til at begrænse smitten. Der må således hverken fjernes dyr eller komme nye dyr ind på farmen, dyrene må ikke pelses, og døde dyr kan kun fjernes fra farmen efter anvisninger fra Fødevarestyrelsen.

Læs mere om coronaregler for minkhold på Fødevarestyrelsens hjemmeside 

Link til information om Covid19 på SSIs hjemmeside

Senest opdateret 05-01-2023