Ny klageportal til klager over Fødevarestyrelsens afgørelser

21-06-2022

Fra den 1. juli 2022 skal klager over Fødevarestyrelsens forvaltningsretlige afgørelser indgives via klageportalen for Nævnenes Hus.

​Tidligere har man kunnet klage over Fødevarestyrelsens afgørelser via Fødevarestyrelsens hjemmeside eller per brev. Fra fredag den 1. juli 2022 ændres praksis, så indgangen til klager bliver via klageportalen for Nævnenes Hus. Fødevarestyrelsen opdaterer klagevejledningerne, så ændringen fremgår.

Du kan finde den nye klageportal via kpo.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med MitID. 

Gå til klagenævnets hjemmeside

Hvis du ønsker, at en anden person skal klage på dine vegne, skal klagen oprettes i klageportalen med en stillingsfuldmagt eller med et skriftligt samtykke fra dig. Efter oprettelse af klagen modtager du en mail om, at du på klageportalen skal bekræfte, at du lader dig repræsentere af en anden. Det skal ske inden for klagefristen.

Du kan også anmode om at blive fritaget fra at bruge klageportalen, hvis du fx har et særligt handicap eller mangler digitale kompetencer.
Læs mere om betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside

Klager over afgørelser om aktindsigt kan ikke indgives via klageportalen. Fremgangsmåden for at klage på dette område vil fremgå af klagevejledningen i det afgørelsesbrev, du har modtaget. Heller ikke klager over bødeforelæg kan ske via klageportalen, da klagenævnet ikke kan tage stilling til bøder. Er du uenig i et bødeforelæg, kan du skrive til Fødevarestyrelsen her på fvst.dk eller få sagen prøvet i retten.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du skal anvende klageportalen, kan du læse mere i Nævnenes Hus' vejledning eller henvende dig til nævnet på klageportalen@naevneneshus.dk.  

Se vejledning til klageportalen

Senest opdateret 22-06-2022