Vinterkulde og påskelam kan tære på fårenes fedtlag

30-03-2022

Fødevarestyrelsen opfordrer fåreavlere til at tjekke hulden under ulden på deres får.

​En stikprøvekontrol, som Fødevarestyrelsen gennemførte sidste år hos 150 danske fårebesætninger, viste, at mange fåreholdere ikke opdager, hvis deres dyr bliver for tynde.

Og det er da heller ikke altid til at se med det blotte øje, om et tætpelset får har nok huld på sidebenene. 'Derfor er det vigtigt, at alle fåreavlere, især i vinterperioden og når fårene har fået lam, har fat i deres dyr, og mærker efter, om foderstanden er god nok', fastslår dyrlæge i Fødevarestyrelsen, Else Enemark.

Formålet med kontrollen var dels at undersøge, om de almindelige dyrevelfærdsregler blev overholdt, dels at få afdækket, om dyrene var halte, rene, fri for lus og 'i ordentligt huld', som det hedder blandt fagfolk.

I 20 ud af de knap 150 besætninger, svarende til godt 13 procent, fandt Fødevarestyrelsen et eller flere forhold, som ikke var i orden. Det drejede bl.a. om mangelfuld fodring og manglende årligt dyrlægebesøg.

Alvorsgraden i overtrædelserne af reglerne rakte i de fleste tilfælde kun til en eller flere indskærpelser, altså en påmindelse til ejeren om, hvad der hører til god dyrevelfærd. Syv besætninger fik indskærpet reglerne, fordi fårene var for tynde, fem besætninger, fordi dyrene var halte og ubehandlede, og fire besætninger, fordi dyrene var beskidte, hvilket typisk er tegn på, at de savner et tørt leje. Enkelte besætninger fik indskærpelser for mere end et af disse forhold.

Især i de mindre besætninger med færre end 75 dyr fandt Fødevarestyrelsen problemer. Kun i to tilfælde måtte Fødevarestyrelsen rykke ud med påbud, blandt andet på grund af så dårlige forhold i stalden, at dyrene straks blev flyttet til en anden besætning.  Et enkelt sted fik ejeren en bøde, fordi dyrene var uden de lovpligtige øremærker, der skal sikre sporbarhed ved f.eks. udbrud af husdyrsygdomme. Ingen overtrædelser var dog så alvorlige, at Fødevarestyrelsen politianmeldte avleren.

Læs mere om undersøgelsen 

Læs mere om udegående dyr​

Yderligere oplysninger: Fødevarestyrelsens pressetelefon: 2284 4834. 

Senest opdateret 30-03-2022