Min Side lukker 29. september

22-09-2022

Fødevarestyrelsen lukker Min Side, da databasen ikke længere er tidssvarende. Mange af de samme oplysninger kan stadig hentes på Find Smiley og i e-boks.

Ændret 22. september 2022

​​Med udgangen af september lukker Fødevarestyrelsen Min Side, som hidtil har givet virksomheder adgang til stamdata og brancheoplysninger, kontrolrapporter samt oversigt over regninger. Fødevarestyrelsen lukker Min Side, da den ikke længere er tidssvarende, og omkostningerne stod ikke længere mål med værdien. Virksomhederne kan hente præcis samme oplysninger på e-boks og på findsmiley.dk.


Min Side har knap 10.000 besøg årligt. Til sammenligning har fødevarestyrelsen.dk 1.5 mio. besøg om året. F​ødevarestyrelsen vil i samarbejde med erhvervet se på,hvordan behovet for digital information og dialog med virksomheder fremover bedst kan løses.

 

Få hjælp til at finde d​​ata andre steder

​​​​​​​​​​​Stamdata og branch​eoplysni​​nger

Du kan frem til den 28. september\ntage et screenshot af stamdata og gemme dem på pc'en. Det samme gælder for oplysninger\nom virksomhedstype, navne-løbenummer, cvr-nummer, p-nummer samt branchekode og -gruppe, der fortsat ligger på findsmiley.dk

Andre virksomheder kan efter lukningen indhente stamdata og brancheoplysninger ved at kontakte Fødevarestyrelsens Kundecenter.

Ændring af sta​mdata ​

Ændringer af stamdata, kontaktpersoner eller lignende, som man tidligere har ændret via 'Ændre stamdata', kan nu blive meldt ind på ved at skrive til: email@fvst.dk

Kontrolrapporter

​Du kan finde de sidste fire kontrolrapporter på findsmiley.dk 

Fak​​​tura

Din faktura bliver sendt i e-boks. Ved konkrete spørgsmål til faktura kan du kontakte Kundecenteret eller benytte formular​​ for henvendelser om faktura mm.

Formular for henvendelser vedr. faktura mm.

Har du yde​​rli​gere spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål om lukningen, så kontakt Kundecenteret hos Fødevarestyrelsen på 72 27 69 00​. ​​

Senest opdateret 22-09-2022