Griseproducenterne er blevet bedre til at tage sig af de syge dyr

17-03-2023

Syge og tilskadekomne grise i grisestaldene er den hyppigste årsag til sanktioner, men antallet af syge og tilskadekomne grise, som ikke havde fået den korrekte behandling er faldet, viser tal fra Fødevarestyrelsen.

​​Når en gris bliver syg eller kommer til skade, skal ejeren sørge for, at den bliver sat i behandling, kommer i sygesti eller bliver aflivet. Men ofte går det galt. Syge og tilskadekomne grise er den mest almindelige årsag til sanktioner, når Fødevarestyrelsen er på tilsyn i grisestaldene.

- Vi ved, at det kræver en fokuseret indsats at finde syge grise i en stor flok med mange dyr. Derfor har vi været i dialog med branchen forud for kontrolkampagnen​, og landmændene har haft fokus på både tilsynet i grisebesætningerne og den opfølgende håndtering af de syge grise, siger kontorchef Christian Strøyer, Fødevarestyrelsen.

På de 228 kontrolbesøg måtte de tilsynsførende give sanktioner til 21 pct. af besætningsejerne. Det er en markant forbedring i forhold til 2018, hvor 32 pct. af besætningsejerne fik sanktioner. 

- Antallet af besætningsejere, som får en sanktion er stadig højt, men antallet af syge og tilskadekomne grise, som ikke havde fået den korrekte behandling er lavt. Her er der tale om fremskridt, og kontrolkampagnen viser, at vores samarbejde med branchen om ekstra fokus på overvågning i staldene har hjulpet, siger Christian Strøyer. 

Både sobesætninger og besætninger med slagtegrise har været omfattet af kontrolkampagnen, der blev gennemført fra november 2021 til medio marts 2022. 

Mere om kontrollen og resultaterne 

Når en gris bliver syg eller kommer til skade, skal ejeren sørge for, at den bliver sat i behandling, kommer i sygesti eller bliver aflivet. Men ofte går det galt, viser Fødevarestyrelsens kontrolkampagne.

Yderligere oplysninger: 
Journalister kan kontakte Fødevarestyrelsens pressetelefon på 22 84 48 34.